11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;

I. Duyunuumumiye İdaresinin kurulması

II. Kapitülasyonların devam etmesi

III. Meşruti yönetime geçilmesi

hangilerinin yer aldığı savunulabilir?

A
II ve III.
B
Yalnız III.
C
I, II ve III.
D
I ve II
E
Yalnız I.
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır: Osmanlıcılık Türkçülük İslamcılık

Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
B
Türk nüfus yoğunluğunu artırmak
C
Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
D
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak
E
Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dı- şında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanal - Galiçya
B
Çanakkale - Kanal
C
Yemen - Kafkas
D
Galiçya - Makedonya
E
Suriye - Filistin
Soru 4

Osmanlı’nın, İznik kuşatması sırasında çevre köylerde yaşayan Hristiyanların İznik halkına Osmanlı hâkimiyetini tavsiye ettikleri görülüyordu. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde bu kişilerin torunlarının isyan ve ayrılıkçı hareketler içerisinde olduğu görülmüştür.

Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim halktaki bu fikrî değişimin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Uzun süren savaşların getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlar
B
Güvenlik sorunları nedeni ile huzur ve güven ortamı- nın bozulması
C
Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenmeleri
D
Reform ile gayrimüslimlerin dinlerine daha çok bağ- lanmaları
E
Yabancı devletlerin kışkırtmaları
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.

Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?

A
Kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmaları
B
Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
C
Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası
D
İngilizlerin Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele ge- çirme isteği
E
İngiltere ve Fransa’nın azınlıkları sürekli kışkırtması
Soru 6

I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
B
Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
C
Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
D
Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
E
İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
Soru 7

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?

A
Kültürel hayat
B
Hanedan ailesi
C
Siyasi sınırlar
D
Yönetim anlayışı
E
Demografik yapı
Soru 8

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir.

Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.

İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.

Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.

Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?

A
Çanakkale Cephesi
B
Kafkas Cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Irak Cephesi
E
Kanal (Süveyş) Cephesi
Soru 9

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B
Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C
İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması
D
Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
E
İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?

A
Milliyetçilik akımı
B
Silahlanma ve bloklaşma
C
Sömürgecilik yarışı
D
Hammadde ve pazar ihtiyacı
E
Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
Soru 11

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;

I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.

II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.

III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.

IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.

V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.

maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?

A
II, III ve IV.
B
Yalnız II.
C
II ve IV.
D
l, II ve III.
E
IV ve V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.