11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?

A
Milliyetçilik akımı
B
Sömürgecilik yarışı
C
Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
D
Hammadde ve pazar ihtiyacı
E
Silahlanma ve bloklaşma
Soru 2

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?

A
Hanedan ailesi
B
Demografik yapı
C
Kültürel hayat
D
Yönetim anlayışı
E
Siyasi sınırlar
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dı- şında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galiçya - Makedonya
B
Kanal - Galiçya
C
Yemen - Kafkas
D
Çanakkale - Kanal
E
Suriye - Filistin
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.

Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?

A
Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
B
İngiltere ve Fransa’nın azınlıkları sürekli kışkırtması
C
Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası
D
İngilizlerin Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele ge- çirme isteği
E
Kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmaları
Soru 5

XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;

I. Duyunuumumiye İdaresinin kurulması

II. Kapitülasyonların devam etmesi

III. Meşruti yönetime geçilmesi

hangilerinin yer aldığı savunulabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II
D
II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 6

I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
B
İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
C
Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
D
Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E
İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır: Osmanlıcılık Türkçülük İslamcılık

Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
B
Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
C
Türk nüfus yoğunluğunu artırmak
D
Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
E
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak
Soru 8

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;

I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.

II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.

III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.

IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.

V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.

maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?

A
Yalnız II.
B
II, III ve IV.
C
II ve IV.
D
l, II ve III.
E
IV ve V
Soru 9

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
B
İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
C
Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
D
İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması
E
Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
Soru 10

Osmanlı’nın, İznik kuşatması sırasında çevre köylerde yaşayan Hristiyanların İznik halkına Osmanlı hâkimiyetini tavsiye ettikleri görülüyordu. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde bu kişilerin torunlarının isyan ve ayrılıkçı hareketler içerisinde olduğu görülmüştür.

Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim halktaki bu fikrî değişimin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenmeleri
B
Yabancı devletlerin kışkırtmaları
C
Reform ile gayrimüslimlerin dinlerine daha çok bağ- lanmaları
D
Uzun süren savaşların getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlar
E
Güvenlik sorunları nedeni ile huzur ve güven ortamı- nın bozulması
Soru 11

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir.

Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.

İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.

Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.

Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?

A
Kanal (Süveyş) Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Çanakkale Cephesi
D
Hicaz-Yemen Cephesi
E
Kafkas Cephesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.