9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 1 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 1

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Atatürk, Türk tarihinin araştırılmasına önem vermiş bu amaçla 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur. Atatürk, mirasından bir payıda daha sonra adı Türk Tarih Kurumu olan bu kuruma bırakmıştır. Atatürk’ün,

Türk Tarih Kurumu’na mirasından bir pay ayırması,

I. kurumun çalışmalarına önem verme,

II. kurumun milli tarih anlayışına desteğini sürekli hale getirme,

III. kurumun, mali bağımsızlığını gözetme durumlarından hangilerinin göstergesidir?

A
I, II ve III.
B
Yalnız I.
C
I ve III
D
I ve II.
E
Yalnız II.
Soru 2

Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A
Batı ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmek istenmesi
B
Rumi takvimin tüm dünyada geçerli bir takvim olması
C
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmek istenmesi
D
Osmanlıda astronomi alanında çalışmalara önem verilmesi
E
Hicri takvimin vergilerin toplanmasında ve maaş ödemelerinde sorunlara yol açması
Soru 3

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar.” şeklindeki sözleri tarih öğrenmenin aşağıdaki faydalarından hangisini daha çok ortaya koymaktadır?

A
Toplumda birlik beraberlik duygusunu geliştirme
B
Milli varlığın korunmasını sağlama
C
İnsanlığın yaşam tecrübesini gelecek yıllara taşıma
D
Bireyde yurttaşlık kültürünün gelişmesini sağlama
E
Medeniyetin insanlığın ortak malı olduğunu gösterme
Soru 4

Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kainatın vicdanıdır.” sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?

A
Yer zaman göstererek yazma
B
Olayı, geçtiği dönemin koşullarına uygun değerlendirme
C
Objektifliği sağlama
D
Sebep – sonuç ilişkisi gözetme
E
Kronolojik sıraya dikkat etme
Soru 5

Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır. Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğini tespit ettiğinden, bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir?

A
Sınıflandırma (Tasnif)
B
Çözümleme (Tahlil)
C
Sentez (Terkip)
D
Eleştiri (Tenkit)
E
Kaynak Arama (Tarama)
Soru 6

Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi “ay yılı” na dayalıdır?

A
Rumi Takvim
B
12 Hayvanlı Türk Takvimi
C
Celali Takvim
D
Miladi Takvim
E
Hicri Takvim
Soru 7

Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Tarihin konusu olan olaylar, ülkelere göre farklılık gösterebilir
B
Dünyanın oluşumu ve dinozorların yaşamı ile ilgili yeteri kadar kaynağa ulaşılamamıştır.
C
Bir olayın tarihin konusu olabilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir
D
Tarihin konusu insan ve insan topluluklarıdır.
E
Geçmişte nelerin tarihin inceleme alanı içinde yer alacağına tarihçiler karar verir
Soru 8

I. Birinci elden Kaynak - Lidya Parası

II. İkinci elden Kaynak - Osmanlı Ansiklopedisi

III. Yazılı Kaynak - Alp Er Tunga Destanı

IV. Sözlü Kaynak - Orhun Kitabeleri

Tarih biliminde kullanılan kaynaklar ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
Yalnız IV
D
I ve III
E
III ve IV.
Soru 9

İnsanlar zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayırarak “takvim”i bulmuşlardır. İnsanların takvimi bulmasında,

I. yaşamı kolaylaştırmak,

II. zamanı daha iyi yönetmek,

III. doğal olaylara karşı önlem almak

düşüncelerinden hangileri etkilidir?

A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
Yalnız II
D
I ve II.
E
Yalnız I
Soru 10

• Başlangıç yılı olarak “Hicret”i esas alma,

• Osmanlı Devletinde mali hayatı düzenlemek için1839’dan itibaren kullanılma

Yukarıda verilen özelliklerin aşağıdaki takvimlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

A
Miladi Takvim
B
Celali Takvim
C
Takvimigarbi
D
Hicri Takvim
E
Rumi Takvim
Soru 11

I. Zamana göre

II. Mekâna göre

III. Konuya göre

Atatürk’ün hayatını araştıran bir tarihçinin, çalışmasını Atatürk’ün “öğrenim yılları”, “askerlik yılları” ve “devlet adamlığı yılları” şeklinde bölümlere ayırması, tarihçinin araştırmasında yukarıdaki tasnif (sınıflandırma) şekillerinden hangilerini kullandığının göstergesidir?

A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız II.
D
Yalnız I
E
Yalnız III.
Soru 12

On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir
B
Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir.
C
Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.
D
Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir
E
Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahiptir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.