9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 2 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 2

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır?

A
Olayları değerlendirirken tarafsız olma
B
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
C
Olayları tüm yönleri ile ele alma
D
Tarihi kişilikleri ön plana çıkarma
E
Milli bir tarih anlayışı sunma
Soru 2

“Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

Mehmet Akif Ersoy’un bu sözü tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır?

A
Geçmişten ders çıkararak aynı hatalara düşmemizi engeller.
B
Milli ve manevi değerlerimizi geliştirir.
C
Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirir.
D
Karşılaştığımız olaylara farklı bakış açıları getirmemizi sağlar.
E
Hayatta karşılaştığımız zorluklarla mücadele etmemize yardım eder
Soru 3

“Tarih biliminde, elde edilen bilgiler neden mutlak doğru olarak kullanılamayabilir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

A
Toplumlar arası bilgi düzeyi her dönem farklıdır.
B
Eski dönemlerle ilgili yeni bilgi bulmak çok zordur
C
Bulunacak yeni belgeler mevcut bilgilerimizi değiştirebilir
D
Eski kaynaklarda olaylar farklı şekilde anlatılmıştır
E
Bulguları doğrulamak ancak günümüzde kolaylaşmıştır
Soru 4

Bir tarihçinin araştırmasında;

I. Olayları günümüz şartlarına bakarak değerlendirme

II. Farklı kaynakları dikkate alma

III. Olayın geçtiği yerde araştırma yapma

yöntemlerinden hangilerini kullanması daha doğru olur?

A
I, II ve III.
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 5

I. Olayları tek bir nedene dayandırma

II. Tarafsız inceleme

III. Tarihi olayları sınıflandırma

Yukarıda verilen yöntemlerden hangilerinin tarih biliminin çalışma yöntemlerine aykırı olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
I ve III.
C
Yalnız II.
D
II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 6

İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.

Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir?

A
Objektiflik
B
Nedensellik
C
Esneklik
D
Öznellik
E
Çok yönlülük
Soru 7

Araştırmacı - gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Servet Somuncuoğlu, 2011 yılında yapım ve yönetmenliğini yaptığı “Damgaların Göçü” adlı belgesel çalışması ile ilgili: “8 farklı alanda 5 binden fazla kaya resmi, binden fazla eski Türk mezarı kurgan ile 50 civarında yazıt inceledik. Bu bize ilk olarak şunu gösterir: Anadolu’da Türklerin varlığının tarihi MÖ 3000 yılı olduğu belgelenmiştir. İkinci olarak Türkler tarihin en eski çağlarından beri Anadolu’ya gelip gitmişlerdir. Üçüncü olarak da Anadolu Türk tarihi baştan yazılmak zorundadır. ” demiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Türkler çok eski zamanlarda da geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır.
B
Bulunan her yeni belge ile tarihi bilgilerimiz değişmek zorundadır.
C
Yeni bulgular ve gelişmeler tarihi bilgilerimizi değiştirebilir
D
Türk Tarihi ile ilgili henüz araştırılmayı bekleyen bilgi ve bulgular vardır.
E
Türklere ait pek çok kalıntıya ulaşılmıştır.
Soru 8

Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak yorumlanmasının en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Bakış açısının dönemlere göre değişmesi
B
Yeni belge ve bulguların elde edilmesi
C
Araştırma yöntemlerinin değişmesi
D
Tarihçilerin çok meraklı olması
E
Bilgilerin zamanla unutulması
Soru 9

Tarihçilerin yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni belge ve kanıtlar tarihin yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Bulunan her yeni belge - - - -

cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış bir bilgi olur?

A
farklı yorumları gündeme getirebilir.
B
daha önceki elde edilen bilgileri doğrulayabilir.
C
mevcut bilgileri tamamen değiştirebilir.
D
mevcut bilgilerimizin eksikliğini tamamlayabilir
E
günümüz değer yargılarıyla yorumlanır.
Soru 10

Konya Çatalhöyük’te 1961 yılında başlayan kazılarda MÖ 9000 yılına ait ev kalıntıları bulunmuştur. Çatalhöyük, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak bilinirken, 2006 yılında Konya Boncuklu Höyükte başlayan kazılarda MÖ 10000 - 10500 yıllara ait yerleşim kalıntıları bulunmuştur.

Buna göre

I. Tarihi bilgiler değişebilir.

II. Tarihi bilgide kesinlik yoktur.

III. Bulunan her yeni belge tarihi değiştirir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
Yalnız I
E
I ve II.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğine kanıt olarak gösterilemez?

A
Malatya – Aslantepede bulunan kılıcın dünyanın en eski kılıcı olma unvanını ele geçirmesi
B
İlk Osmanlı parasının Orhan Bey değil de Osman Bey dönemine ait olduğunun ortaya çıkması
C
Artvin’de bulunan Türklere ait sembollerin Anadolu’ya giriş tarihimizi daha eskiye götürmesi
D
Urfa Göbeklitepe’nin, Mısır Pramitlerinden 7500 yıl önce yapıldığının ortaya çıkması
E
Aziz Sancar’ın çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü’nü kazan ilk Türk unvanını alması
Soru 12

Geçmişteki olayların tekrarı mümkün değildir. Bu nedenle tarih, fen bilimlerinin kullandığı deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?

A
Tarih bir bilim olarak değerlendirilemez.
B
Tarih, farklı bilim dallarından yararlanır
C
Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır.
D
Tarihin ortaya koyduğu sonuçlar objektif değildir
E
Tarih yasa ve ilkeler ortaya koyarak çalışır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.