9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 3 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 3

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk olarak Thukydides’în öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.

Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırmacı tarih yazıcılığı
B
Sosyal tarih yazıcılığı
C
Kronik tarih yazıcılığı
D
Hikâyeci tarih yazıcılığı
E
Öğretici tarih yazıcılığı
Soru 2

İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes, denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.

Efes’in tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır?

A
Demografya
B
Coğrafya
C
Nümizmatik
D
Diplomatik
E
Toponomi
Soru 3

Ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, Türk tarihçilerine şu öğütlerde bulunuyor: “Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.”

Halil İnalcık’a göre iyi bir tarihçi, araştırmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

A
Tarihçiler, çok ciddi insanlar olmalıdır.
B
Kişisel düşüncelerini eklemeden bilgileri iletmelidir.
C
Tarihimizi sevdirmek için övgü ile bahsetmelidir.
D
Araştırmalarında rivayetleri dikkate almalıdır
E
Tarih araştırmalarında edebi metinlerden yararlanmalıdır.
Soru 4

• Göktürklere ait Orhun yazıtları,

• Kadeş Antlaşması’nın yazıldığı kil tabletleri,

• Lidyalıların kullandığı paraları

incelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki bilimlerden hangisine gereksinim duymaz?

A
Epigrafya
B
Antropoloji
C
Paleografya
D
Diplomatik
E
Nümizmatik
Soru 5

Yazının icadından önceki dönem “tarih öncesi çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?

A
Coğrafya
B
Paleografya
C
Heraldik
D
Nümizmatik
E
Nümizmatik
Soru 6

Tarihi bulguların zamanının doğru olarak belirlenmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmaktadır?

A
Nümizmatik
B
Kimya
C
Epigrafya
D
Arkeoloji
E
Ekoloji
Soru 7

Geçmişi öğrenmede tarihçilerin önemini anlatmak için: “Tarihi tarihçilerin ışığında öğrenmek isteyenler yüzyıllar öncesine yolculuk eden bir zaman makinesi içine girer.'' denilmektedir.

Buna göre tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması tarih yöntemine aykırıdır?

A
Kişisel düşüncesini eklemeden anlatması
B
Yer ve zaman belirtmesi
C
Olayları günümüz şartlarıyla değerlendirmesi
D
Sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemes
E
Arşivlere önem vermesi
Soru 8

Osmanlı Devletinde vakanüvisler görevlendirilerek önemli gelişmelerin kayıt altına alınması devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yapıldığının göstergesidir.

Osmanlı, devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A
Tarihi olayların objektif olarak yansıtılmasını sağlamak
B
Türk milletinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak
C
Ulusçu bir tarih anlayışı oluşturmak
D
Devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmak
E
Tarih biliminin gelişmesine katkıda bulunmak
Soru 9

Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçi olayları yer ve zaman göstererek, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve savaşa katılan bütün devletlerin belgelerini dikkate alarak tarafsız bir şekilde yazmaya çalışmıştır.

Bu bilgilere göre bu tarihçinin kullandığı tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal tarih yazıcılığı
B
Araştırmacı tarih yazıcılığı
C
Hikâyeci tarih yazıcılığı
D
Öğretici tarih yazıcılığı
E
Sosyal tarih yazıcılığı
Soru 10

Tarih öncesi dönem üzerine inceleme yapan kişi aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanabilir?

A
Nümizmatik
B
Epigrafi
C
Paleografya
D
Diplomatik
E
Arkeoloji
Soru 11

Bir tarihi olay kendisinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir.

Buna göre tarihi olayın hangi özelliğine değinilmiştir?

A
Süreklilik gösterdiği
B
Tekrarlanamadığı
C
Geçmişte meydana geldiği
D
Belgelere dayalı olduğu
E
Tarihi bilgilerin değişebilir olduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.