9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 4 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 4

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihçi yaptığı çalışmaları belgelere dayandırmalıdır. Fakat yine de tarihçinin belli bir topluma üye olması ve o toplumun değerlerini paylaşması bu çalışmaları olumsuz etkileyebilir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği söylenebilir?

A
Olayın nedenlerinin bulunması
B
Olayın yerinin tespit edilmesi
C
Olayın nesnel olarak değerlendirilmesi
D
Olayın zamanının bilinmesi
E
Olayın kanıtlarına ulaşılması
Soru 2

Yakın bir zamana kadar ilk Osmanlı parasını Orhan Bey’in bastırmış olduğu kabul edilirken, yapılan araştırmalar ilk Osmanlı parasını Osman Beyin bastırdığını ortaya çıkarmıştır.

Bu bilgilere göre tarih araştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Her tarihi gelişme belli bir yer ve zamanda meydana gelir.
B
Tarih araştırmalarında olayın geçtiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır.
C
Yeni bulunan belgeler, tarihsel gelişmelerin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir
D
Tarihçi farklı kaynaklara başvurmalıdır.
E
Tarih neden-sonuç ilişkisi içinde devam eden bir süreçtir
Soru 3

Hititler ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir tarihçi Hititlere ait aşağıdaki kaynakların hangisinden daha net ve ayrıntılı bilgiler edinebilir?

A
Bina kalıntıları
B
Savaş aletleri
C
Anallar
D
Çömlek parçaları
E
Fosil parçaları
Soru 4

Tarih araştırmalarında tarih biliminin birçok bilim dalından yararlanmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Gelecekteki olayları tahmin etme isteği
B
Bilimsellik için gerekli olan kanıtlar bulma ihtiyacı
C
Daha doğru yargılara ulaşma isteği
D
Tarihi olayları değişik yönleriyle açıklamaya çalışma
E
Tarihi kaynakların çok fazla çeşidinin olması
Soru 5

Osman Turan’ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” isimli kitabı

I. Olaya göre

II. Mekana göre

III. Konuya göre

sınıflamalarından hangilerine örnek olarak gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
II ve III.
C
Yalnız III.
D
I ve II.
E
Yalnız I
Soru 6

Tanım: Tarih, geçmişte yaşamış İnsan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.

Durum: Çin baskısı sonucu kuzey Hunları, batıya doğru göç edip barbar kavimleri hareket ettirip Kavimler Göçüne neden olmuşlardır. Kavimler Göçü Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine neden olmuştur.

Yukarıdaki durumda tarihin tanımında yer alan hangi öğeye vurgu yapılmıştır?

A
Neden-sonuç ilişkisi
B
Belge
C
Zaman
D
Objektiflik
E
Yer
Soru 7

Tarihe yardımcı bilimlerle ilgili en doğru ve kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihçilerin bu bilimlerde uzmanlaşarak çok yönlü olmasını sağlar.
B
Olayın geçtiği yerin öğrenilmesini sağlar.
C
Tarihi kaynakların daha kolay ve daha iyi incelenmesini sağlar.
D
Tarihin kronolojik olarak sıralanmasını sağlar
E
Tarihi kaynakların daha kolay ve daha iyi incelenmesini sağlar.
Soru 8

Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır seferlerini araştıran bir tarihçi, bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.

Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yer şekillerini dikkate alarak savaşların yapıldığı yerler ile ilgili fikir yürütebilir
B
Yavuzun seferleri ile ilgili İran ve Mısır kaynaklarını okuyabilir.
C
Osmanlı arşivlerindeki Mısır ve İran seferleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir
D
İran, Mısır ve Osmanlı belgelerini karşılaştırıp daha objektif bir değerlendirme yapabilir
E
Mısır ve İran seferleri ile ilgili kesin değişmez bilgiler ortaya koyabilir.
Soru 9

Tarihi bilgiler, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü ispat etmek için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanamaz?

A
Kimya
B
Filoloji
C
Fizik
D
Arkeoloji
E
Sosyoloji
Soru 10

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

A
Topladığı kaynaklardan elden elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
C
Başka bilim dallarından yararlanma
D
Tarihsel olayları gözlemleme
E
Objektif bir tutum sergileme
Soru 11

İlk olarak Thukydides’în öncülüğünü yaptığı, tarihten fayda sağlamayı amaçlayan, tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde, bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.

Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal tarih yazıcılığı
B
Kronik tarih yazıcılığı
C
Araştırmacı tarih yazıcılığı
D
Hikâyeci tarih yazıcılığı
E
Öğretici tarih yazıcılığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde resmi tarih yazarlarına verilen isimdir?

A
Hattat
B
Vakanüvis
C
Kadıasker
D
Müderris
E
Reisülküttap
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.