9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 5 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 5

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?

A
Tarihçi, ne nasılsa öylece gösteren kişidir
B
Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir
C
Tarihi yazanlar, yapanlara sadık kalmalıdır
D
Geçmiş bir anlamda, bugün hala yaşayan zaman dilimidir
E
Tarih bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur.
Soru 2

Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inancı, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.

Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?

A
Objektiflik
B
Araştırmacılık
C
Gerçekçilik
D
Tutarlılık
E
Öznellik
Soru 3

Genel kabul gören doğrular oluşturmak siyasal ve tarihsel olaylarda çok zordur. Tarihçiler aynı belgeleri farklı anlayıp yorumlayabilirler. Buna “bakış açısı” denir.

Tarihçi, tarihi olayları incelerken aşağıdakilerden hangisine dikkat ederse farklı bakış açılarına rağmen doğru bilgilere ulaşabilir?

A
Bakış açısına uyan tarihi belgeleri dikkate alma
B
Kararlarında kesin ve ısrarcı olma
C
Günümüzde değişen şartları dikkate alma
D
Olayları kendi ırk ve inancına uygun yorumlama
E
Araştırmalarında bilimsellik ilkesine uyma
Soru 4

Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40 – 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin hizmetine sunmuşlardır. Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş ile ilgili bütün belgeleri tasnif etmek için zaman kazanmak
B
Kendilerini haklı gösteren tarih kitapları yazılmasını sağlamak
C
Savaşın sonuç ve etkilerinin tüm yönleri ile ortaya çıkmasını sağlayıp daha net değerlendirmelere fırsat tanımak
D
Savaş ile ilgili araştırma yapacak iyi tarihçiler yetişmesini beklemek
E
Savaş ile ilgili tartışmaların son bulmasını beklemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Olayın geçtiği yerde araştırma yapmalı
B
Gelişmeleri objektif olarak değerlendirmeli
C
Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalı
D
Sözlü kaynaklara öncelik vermeli
E
Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalı
Soru 6

Tanzimat Fermanı üzerine yapılan bir tartışma programında bir tarihçi, Osmanlı Devleti’nin Batı’nın kontrolüne girmesine neden olan Tanzimat Fermanı’nın, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediğini iddia etmiştir. Diğer bir tarihçi ise buna itiraz ederek, kanun gücünün üstünlüğünü vurgulayan Tanzimat Fermanı’nın, Osmanlıda modern devlet anlayışının başlamasını sağladığını dolayısı ile Osmanlı Devleti’ni olumlu etkilediğini ileri sürmüştür.

Bu bilgilere göre tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tarihte farklı bakış açıları olabilir.
B
Her iki tarihçi de yeterli bilgiye sahip değildir.
C
Tarihi olayları tartışmak faydasızdır.
D
Her iki tarihçi de tarafsız değerlendirme yapmıştır.
E
Tarihi olaylarda sebep ve sonuç önemlidir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının temel nedenidir?

A
Eskiden deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması
B
Tarihi olayların tekrarlanamaması
C
Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelemesi
D
Hatalardan ders alındığından, deneye ihtiyaç duyulmaması
E
Tarihin gelecek hakkında da çıkarımda bulunması
Soru 8

“Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.”

Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır?

A
Dünya barışına katkıda bulunur.
B
Problem çözme becerisini artırır.
C
Eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
D
Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır
E
Millet olma şuurunu güçlendirir
Soru 9

Alman Tarihçi Leopold Von Ranke “Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan, tarihçidir.” sözüyle tarih araştırmalarının hangi özelliğine vurgu yapmıştır?

A
Olayın yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
B
Tarihte objektifliği sağlamak önemlidir
C
Olayın geçtiği mekanın bilinmesi gerekir.
D
Yeni bulgularla tarihi bilgiler değişebilir
E
Tarihi olaylar süreklilik gösterir.
Soru 10

Günümüzde devlet adamlarının danışmanları arasında tarihçiler önemli bir yer tutmaktadır.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu durumun nedenini açıklar niteliktedir?

A
Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. (V. Hugo)
B
Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. (Rousseau)
C
Tarih kainatın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
D
Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)
E
Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. (A. Cevdet Paşa)
Soru 11

I. Milliyet farkı

II. Objektif bakış

III. İnançlar

IV. Dünya görüşü

Bir tarihi olayla ilgili aynı belgelere sahip iki ayrı tarihçinin yorumlarının farklı olmasındaki etkenler arasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

A
I, II ve IV
B
II ve IV.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
E
I, III ve IV.
Soru 12

Tarih araştırmalarında tarafsızlığın sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?

A
Araştırmacılar objektif olmalıdır
B
Olayın yaşandığı dönemin koşulları ve değer yargıları dikkate alınmalıdır
C
Tarihi olayların üzerinden belli bir süre geçmelidir.
D
Aynı olayın tekrarlanması beklenerek iki olay birbirleriyle kıyaslanmalıdır
E
Birden fazla kaynaktan yararlanılarak değerlendirilmelidir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.