11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
B
Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur
C
Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
D
Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür
E
İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur
B
Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğunu belgelemiştir.
C
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
D
Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır
E
Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir
Soru 3

İtilaf Devletleri Türk tarafında ikilik çıkarıp bundan istifade etmek amacı ile Lozan’da yapılacak olan barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir.

TBMM bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımlardan hangisini atmıştır?

A
Çok partili hayata geçiş denenmiştir
B
Lozan Barış Görüşmeleri reddedilmiştir
C
İstanbul Hükümeti ile uzlaşılmıştır
D
Saltanat kaldırılmıştır
E
Padişaha TBMM içinde temsil hakkı tanınmıştır
Soru 4

Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi
B
Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması
C
Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması
D
Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması
E
Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi
Soru 5

Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.

Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?

A
Boğazların tüm ülke gemilerine kapatıldığı
B
İstanbul’un stratejik öneminin azaldığı
C
İstanbul yerine Ankara’nın başkent olduğu
D
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiği
E
TBMM’nin Osmanlı’dan sonra ikinci güç olduğu
Soru 6

Millî Mücadele Dönemi’nde alınan kararlardan hangisi “Millî Egemenlik” anlayışı ile çelişmektedir?

A
Ulusal güçler ve ulusal irade saltanat ve hilafet makamlarını koruyacaktır.
B
Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
D
Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır
E
Sivas’a gidecek delegeler millî cemiyetler tarafından seçilecektir.
Soru 7

I. Musul Sorunu

II. Kapitülasyonlar

III. Savaş tazminatı

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır?

A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız III.
D
Yalnız I.
E
I ve III.
Soru 8

Sovyet Rusya, Lozan Konferansı’nın taraf ülkelerinden biri olmamasına rağmen güvenliğini ve uluslararası çıkarlarını düşünerek sadece bir konuda konferansa iştirak edip karar alınmasını sağlamıştır.

Aşağıdaki konulardan hangisinin görüşüldüğü sırada Sovyet Rusya Lozan Konferansı’na katılmıştır?

A
Boğazların statüsü
B
Türkiye’nin doğu sınırı
C
Musul meselesi
D
Azınlık hakları
E
Patrikhane’nin İstanbul’da kalması
Soru 9

I. Ermeni Devleti

II. Dış borçlar

III. Kapitülasyonlar

Mustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
I, II ve III.
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 10

Lozan Barış Görüşmelerinde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz” demiştir.

Buna göre İsmet İnönü Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilemiştir?

A
İnatçı
B
Teslimiyetçi
C
Hoşgörülü
D
Uzlaşmacı
E
Kararlı
Soru 11

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

A
Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
B
Düyunuumumiye İdaresinin kaldırılması
C
Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul’da kalacak olması
D
Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacak olması
E
Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.