11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Musul Sorunu

II. Kapitülasyonlar

III. Savaş tazminatı

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır?

A
I, II ve III.
B
Yalnız III.
C
Yalnız I.
D
I ve II.
E
I ve III.
Soru 2

Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.

Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?

A
Boğazların tüm ülke gemilerine kapatıldığı
B
TBMM’nin Osmanlı’dan sonra ikinci güç olduğu
C
İstanbul’un stratejik öneminin azaldığı
D
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiği
E
İstanbul yerine Ankara’nın başkent olduğu
Soru 3

Lozan Barış Görüşmelerinde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz” demiştir.

Buna göre İsmet İnönü Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilemiştir?

A
İnatçı
B
Uzlaşmacı
C
Hoşgörülü
D
Teslimiyetçi
E
Kararlı
Soru 4

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

A
Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul’da kalacak olması
B
Düyunuumumiye İdaresinin kaldırılması
C
Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacak olması
D
Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E
Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
Soru 5

Sovyet Rusya, Lozan Konferansı’nın taraf ülkelerinden biri olmamasına rağmen güvenliğini ve uluslararası çıkarlarını düşünerek sadece bir konuda konferansa iştirak edip karar alınmasını sağlamıştır.

Aşağıdaki konulardan hangisinin görüşüldüğü sırada Sovyet Rusya Lozan Konferansı’na katılmıştır?

A
Patrikhane’nin İstanbul’da kalması
B
Azınlık hakları
C
Türkiye’nin doğu sınırı
D
Boğazların statüsü
E
Musul meselesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır
B
Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür
C
Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur
D
Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
E
Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır
B
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
C
Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir
D
Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğunu belgelemiştir.
E
Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur
Soru 8

İtilaf Devletleri Türk tarafında ikilik çıkarıp bundan istifade etmek amacı ile Lozan’da yapılacak olan barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir.

TBMM bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımlardan hangisini atmıştır?

A
Padişaha TBMM içinde temsil hakkı tanınmıştır
B
Çok partili hayata geçiş denenmiştir
C
Saltanat kaldırılmıştır
D
Lozan Barış Görüşmeleri reddedilmiştir
E
İstanbul Hükümeti ile uzlaşılmıştır
Soru 9

I. Ermeni Devleti

II. Dış borçlar

III. Kapitülasyonlar

Mustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir?

A
Yalnız III.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 10

Millî Mücadele Dönemi’nde alınan kararlardan hangisi “Millî Egemenlik” anlayışı ile çelişmektedir?

A
Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B
Ulusal güçler ve ulusal irade saltanat ve hilafet makamlarını koruyacaktır.
C
Sivas’a gidecek delegeler millî cemiyetler tarafından seçilecektir.
D
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
E
Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır
Soru 11

Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması
B
Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi
C
Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması
D
Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi
E
Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.