11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;

• Halifelik kaldırıldı.

• Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.

• Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?

A
Devletin çağdaş ve laik bir yapıya kavuşturulması
B
Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi
C
Cumhuriyet ile saltanatın birbirinden ayrılması
D
Eğitimde birliğin sağlanması
E
Millî eğitimin temel amaçlarının belirlenmesi
Soru 2

Cumhuriyetin ilanı ile Meclis Başkanı’nın aynı zamanda Hükümetin de başkanı olduğu meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. Bu sistemle Meclis Başkanı’nın, Hükümet Başkanı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın görevleri birbirinden ayrılmıştır.

Bu durumun;

I. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

II. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştır.

III. Yürütmenin düzenli işlemesi sağlanmıştır.

yukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
I ve III.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?

A
Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
B
Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
C
Yeni Türk Devleti’ni çağdaşlaştırmak
D
Ulusal egemenliği güçlendirmek
E
Devlet başkanlığı sorununu çözmek
Soru 4

I. Menemen Olayı

II. Şeyh Sait Ayaklanması

III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

V. Fethi Okyar’ın parti kapatması

Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IV - II - III - V - I
B
IV - V - II - III - I
C
I - II - III - V - IV
D
III - IV - I - V - II
E
II - III - I - IV - V
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?

A
Bölgesel seferberliğin ilan edilmesi
B
Adana’dan bölgeye bir kolordu getirilmesi
C
Bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi
D
Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
E
Erkânıharbiyeiumumiye Reisliği’nin kurulması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönündeki talepleri
B
Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçilmek istenmesi
C
Yapılacak inkılaplar için halifeliğin engel teşkil etmesi
D
Halifeliğin işlevini kaybetmesi
E
Halifeliğin laiklik ilkesi ile çelişmesi
Soru 7

I. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları

II. İngilizlerin Musul Meselesi’ni kendi lehine çözmek istemesi

III. Bölge halkının şapka inkılabına karşı çıkması

Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili olmuştur?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek
B
İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak
C
Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
D
Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
E
Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

A
İslam dünyasında saygınlık arttı
B
Laikliğe geçiş süreci hızlandı
C
Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı
D
İnkılapların yapılması kolaylaştı
E
Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi
Soru 10

I.TBMM, öncelikle bağımsızlığı sağlamak için faaliyet gösterirken; Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan II. TBMM, Yeni Türk Devleti’nin yapılanması için faaliyet göstermiştir.

Bu bilgilere göre II. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yeni Türk Devleti’ni kuran meclistir
B
Olağanüstü bir meclistir
C
Milletvekilleri arasında bütün konularda fikir birliği vardır.
D
Saltanatı kaldıran meclistir
E
İnkılaplar meclisidir
Soru 11

I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?

A
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
B
Cumhuriyetin İlanı
C
Türk Tarih Kurumunun kurulması
D
Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
E
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.