11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Türk İnkılabı - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?

A
Bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi
B
Erkânıharbiyeiumumiye Reisliği’nin kurulması
C
Bölgesel seferberliğin ilan edilmesi
D
Adana’dan bölgeye bir kolordu getirilmesi
E
Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
Soru 2

3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;

• Halifelik kaldırıldı.

• Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.

• Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?

A
Millî eğitimin temel amaçlarının belirlenmesi
B
Cumhuriyet ile saltanatın birbirinden ayrılması
C
Devletin çağdaş ve laik bir yapıya kavuşturulması
D
Eğitimde birliğin sağlanması
E
Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi
Soru 3

I. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları

II. İngilizlerin Musul Meselesi’ni kendi lehine çözmek istemesi

III. Bölge halkının şapka inkılabına karşı çıkması

Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili olmuştur?

A
II ve III.
B
Yalnız I.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
E
I ve II.
Soru 4

Cumhuriyetin ilanı ile Meclis Başkanı’nın aynı zamanda Hükümetin de başkanı olduğu meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. Bu sistemle Meclis Başkanı’nın, Hükümet Başkanı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın görevleri birbirinden ayrılmıştır.

Bu durumun;

I. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

II. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştır.

III. Yürütmenin düzenli işlemesi sağlanmıştır.

yukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II.
B
II ve III.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
E
I ve III.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?

A
Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
B
Yeni Türk Devleti’ni çağdaşlaştırmak
C
Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
D
Devlet başkanlığı sorununu çözmek
E
Ulusal egemenliği güçlendirmek
Soru 6

I.TBMM, öncelikle bağımsızlığı sağlamak için faaliyet gösterirken; Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan II. TBMM, Yeni Türk Devleti’nin yapılanması için faaliyet göstermiştir.

Bu bilgilere göre II. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Milletvekilleri arasında bütün konularda fikir birliği vardır.
B
İnkılaplar meclisidir
C
Saltanatı kaldıran meclistir
D
Yeni Türk Devleti’ni kuran meclistir
E
Olağanüstü bir meclistir
Soru 7

I. Menemen Olayı

II. Şeyh Sait Ayaklanması

III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

V. Fethi Okyar’ın parti kapatması

Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IV - II - III - V - I
B
I - II - III - V - IV
C
III - IV - I - V - II
D
II - III - I - IV - V
E
IV - V - II - III - I
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

A
İslam dünyasında saygınlık arttı
B
Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi
C
Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı
D
İnkılapların yapılması kolaylaştı
E
Laikliğe geçiş süreci hızlandı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Yapılacak inkılaplar için halifeliğin engel teşkil etmesi
B
Halifeliğin işlevini kaybetmesi
C
Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönündeki talepleri
D
Halifeliğin laiklik ilkesi ile çelişmesi
E
Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçilmek istenmesi
Soru 10

I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?

A
Cumhuriyetin İlanı
B
Türk Tarih Kurumunun kurulması
C
Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
D
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
E
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
B
Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
C
Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak
D
İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak
E
Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.