YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz 6

YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz

Tebrikler - YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

The European Union is engaged in a variety of programmes all around the world to promote and protect the rights of children, particularly in countries where children are affected by war.

A
Avrupa Birliği dünyada savaşan ülkelerin çocuklarının haklarını desteklemek ve korumak için çeşitli programları destekliyor.
B
Özellikle çocukların savaştan etkilendiği ülkelerdeki çocuk haklarını destekleyen ve koruyan Avrupa Birliği tüm dünyada çeşitli programlarla ilgilidir.
C
Avrupa Birliği tüm dünyada, özellikle çocukların savaştan etkilendiği ülkelerde, çocuk haklarını desteklemek ve korumak için çeşitli programlarla ilgileniyor.
D
Tüm dünyada özellikle savaşan ülkelerdeki çocuklar için çocuk haklarını desteklemek ve korumak için Avrupa Birliği birçok programa izin veriyor.
E
Avrupa Birliği özellikle savaştan etkilenen ülkelerin çocuklarını desteklemek ve korumak için tüm dünyada çeşitli programlar düzenliyor
Soru 2

Yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyılda Homer tarafından kaleme alınan Truva Savaşı hakkındaki destanlar, birkaç yüzyıl boyunca sözlü olarak korunmuş olabilir.

A
The epics about the Trojan War written down by Homer in about the 8th century B.C. may have been preserved orally for several centuries.
B
Homer apparently wrote down the epics of the Trojan War sometime in the 8th century B.C., but they had already existed in oral form for centuries.
C
Homer transcribed the Trojan War epics sometime during the 8th century B.C., but their origins go back to an earlier oral tradition
D
Homer’s epics about the Trojan War were written down, probably in the 8th century B.C., but may have been around for centuries in oral form.
E
Homer apparently wrote down the epics of the Trojan War sometime in the 8th century B.C., but they had already existed in oral form for centuries.
Soru 3

Last fall, Tony Blair announced that he would serve a full five-year term if the Labour Party won.

A
Geçen sonbaharda Tony Blair, eğer İşçi Partisi kazanırsa, bir beş yıl daha hizmet etmek istediğini söyledi.
B
Tony Blair, İşçi Partisi’nin kazanmasının kendisine beş yıl tam dönem hizmet olanağı sağlayacağı yolundaki açıklamasını geçen sonbaharda yaptı.
C
Tony Blair, eğer İşçi Partisi kazanırsa, beş yıl daha hizmet edeceğini geçen sonbaharda açıklamıştı.
D
Geçen sonbaharda İşçi Partisi’nin kazanması üzerine, Tony Blair görevini beş yıl daha sürdüreceğini ifade etti.
E
Geçen sonbaharda, Tony Blair, İşçi Partisi kazandığı takdirde, beş yıl tam dönem hizmet edeceğini ilan etti.
Soru 4

Geçen yüzyılın başlarında, önyargıyı, bazı ırklara karşı doğuştan ve içgüdüsel bir tepki olarak düşünmek yaygındı.

A
At the turn of the last century, prejudice was generally regarded more as an innate or instinctive reaction to certain races.
B
By the turn of the last century people were prejudiced against certain races and this was regarded as an innate and instinctive reaction.
C
By the turn of the last century this innate and instinctive reaction against race was commonly seen as prejudice.
D
At the turn of the last century, it was common to consider prejudice to be an innate and instinctive reaction to certain races.
E
With the turn of the last century people grew more prejudiced against certain races and this was regarded as an innate and instinctive reaction.
Soru 5

The Pentagon has estimated that about 25 per cent of the military facilities in the country are unnecessary

A
Pentagon’un hesaplarına göre, ülkedeki askeri tesislerin yüzde 25’ine hiç gereksinim yoktur.
B
Pentagon, ülke içindeki askeri tesislerin hemen hemen yüzde 25’ine gereksinim duymadığını belirtmiştir.
C
Pentagon, ülkedeki askeri tesislerin yaklaşık yüzde 25’inin gereksiz olduğunu hesaplamıştır.
D
Ülkedeki askeri tesislerin aşağı yukarı yüzde 25’ine gereksinim olmadığı konusunda Pentagon kararlıdır.
E
Pentagon’a göre, ülke içinde bulunan askeri tesislerin yüzde 25’i gereksizdir.
Soru 6

Çocuklar daha fazla bağımsızlık kazandıkça, onların genleri kendilerine uyan çevreler yaratmak için daha aktif bir tarzda işleyebilir.

A
Once children start to grow more independent, their genes operate in a more positive manner to create environments that suit them better
B
As children get more independence their genes start to operate more forcefully to create what is for them a more congenial environment.
C
As children gain more independence, their genes can operate in a more active manner to produce environments that suit them.
D
Once children have attained a greater degree of independence, their genes prompt them to desire a more congenial environment.
E
When they attain more independence, children start to desire a more congenial environment and their genes work with them to attain it.
Soru 7

Katherine Mansfield, özellikle Rus yazar Chekhov’un kısa hikâyelerinden etkilenmiş ve onun gibi, konudan çok çevre ve karaktere dayalı hikâyeler yazmıştır.

A
Katherine Mansfield was a great admirer of the Russian writer Chekhov, and her short stories, like his, are centred around character and atmosphere rather than action.
B
Katherine Mansfield was particularly impressed by the short stories of the Russian writer Chekhov, and, like him, she wrote stories which depend more on atmosphere and character than on plot.
C
Like the Russian short-story writer, Chekhov, Katherine Mansfield wrote short stories that depend for their effect more on character and atmosphere than upon action.
D
Katherine Mansfield greatly admired the style of Chekhov in his short stories and, like him, wrote short stories in which character and atmosphere, not action, come to the fore.
E
The Russian writer Chekhov’s short stories depend more on atmosphere and character than on plot, and this impressed Katherine Mansfield and influenced the way she wrote.
Soru 8

Germany’s far-right National Democratic Party upset the other parties by winning nearly 10 per cent of the votes in the economically depressed state of Saxony last year.

A
Almanya’nın aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik sıkıntılar içinde olan Saksonya eyaletinde oyların aşağı yukarı yüzde onunu kazanmış ve diğer partilerin çoğunu sıkıntıya sokmuştur.
B
Almanya’daki diğer partilerin canını sıkan aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik durgunluk içinde olan Saksonya eyaletindeki oyların yüzde onunu kazanmıştır.
C
Almanya’nın aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik sıkıntı içindeki Saksonya eyaletindeki oyların yüzde onunu alınca, diğer partiler telaşa kapılmıştır.
D
Geçen yıl, daha büyük ekonomik sıkıntılar içinde olan Saksonya eyaletinde, oyların yüzde onunu alan aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, Almanya’daki diğer partileri telaşlandırmıştır.
E
Almanya’nın aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik olarak geri kalmış Saksonya eyaletinde, oyların hemen hemen yüzde onunu kazanarak diğer partilerin canını sıktı.
Soru 9

Ortaçağ haritaları Hollanda’nın neredeyse yarısını su altında gösterir, ama o zamandan beri denizden geniş alanlar kazanılmıştır.

A
Medieval maps show nearly half of the Netherlands under water, but since then large areas have been claimed from the sea.
B
Large areas of what is now the Netherlands have often been claimed from the sea, but in medieval maps they were under water.
C
In medieval maps nearly half of the Netherlands is under water, but since then the sea has withdrawn from large areas.
D
Medieval maps show that large areas of the Netherlands used to be under the sea, but they have since been reclaimed.
E
Nearly half of the Netherlands does not exist on medieval maps but later large areas were recovered from the sea.
Soru 10

Minority representatives in any political establishment must be made to feel that their interests are sufficiently protected.

A
Herhangi bir siyasal kuruluşun azınlık temsilcileri, çıkarlarının olabildiğince korunduğunu hissedebilmelidirler.
B
Bir siyasal kuruluş, azınlık temsilcilerine, çıkarlarının tamamen korunduğunu hissettirmelidir.
C
Herhangi bir siyasal kuruluştaki azınlık temsilcilerine, çıkarlarının yeterince korunduğu hissettirilmelidir.
D
Herhangi bir siyasal kuruluşta, azınlık temsilcileri, çıkarlarının tam olarak korunduğunu hissetmelidirler.
E
Azınlık temsilcileri, bir siyasal kuruluştaki çıkarlarının tamamen korunduğunu hissetmelidirler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.