YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz 7

YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz 7

Tebrikler - YDS İngilizce Çıkmış Çeviri Soruları Çöz 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

In 1979, when its alliance with Great Britain ended, Malta sought to guarantee its neutrality through agreements with other countries.

A
Çeşitli ülkelerle antlaşmalar yaparak tarafsızlığını güvence altına alan Malta, İngiltere ile olan ittifakını 1979’da bitirmiştir.
B
Tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla çeşitli ülkelerle antlaşmalar yapan Malta, İngiltere ile olan ittifakına 1979’da son verdi.
C
Malta, 1979’da İngiltere ile ittifakına son vererek, tarafsızlığını güvence altına almak için birçok ülke ile antlaşmalar yapmıştır.
D
Malta, İngiltere ile ittifakının sona erdiği 1979’da, başka ülkelerle antlaşmalar yaparak tarafsızlığını güvence altına almaya çalışmıştır.
E
İngiltere ile olan ittifakı 1979’da sona eren Malta, başka ülkelerle antlaşmalar yapmış ve tarafsızlığını güvence altına almıştır.
Soru 2

Gladyatör dövüşleri ilk kez Roma’da, M.Ö. 264 yılında, Junius Brutus’un oğulları tarafından babalarının anısına düzenlenmiştir.

A
The gladiator fights, which were held in Rome in 264 B.C. for the first time, were organized by the sons of Junius Brutus as they wanted to commemorate their father
B
Gladiator fights date back to 264 B.C., when the sons of Junius Brutus first organized a ritual of sacrifice in Rome in memory of their father.
C
Gladiator fights were first organized in Rome in the year 264 B.C. by the sons of Junius Brutus in memory of their father.
D
The origin of gladiator fights goes back to 264 B.C., when the sons of Junius Brutus wished to honour the memory of their father in this way in Rome.
E
The sons of Junius Brutus, who organized gladiator fights in Rome in the year 264 B.C. for the first time, did so in memory of their father
Soru 3

Sürücüsüz metroları, kişi başına düşen 25.200 dolarlık millî geliri ve tıkır tıkır işleyen ticaret merkezleri ile Singapur, Asya’nın en Batılılaşmış şehirleri arasındadır.

A
With its driverless subways, $25,200 per capita income and smoothly running business centres, Singapore is among the most westernized cities in Asia.
B
It is because of the driverless subways, $25,200 per capita income and smoothly running business centres that Singapore is one of the most westernized cities in Asia.
C
One of the most westernized cities in Asia is Singapore, for it has driverless subways, $25,200 per capita income and smoothly running business centres.
D
The reason why Singapore is regarded as one of the most westernized cities in Asia is that it has driverless subways, $25,200 per capita income and smoothly running business centres.
E
Singapore remains the most westernized city in Asia with driverless subways, $25,200 per capita income and smoothly running business centres.
Soru 4

Eğer Rusya ve Amerika’nın yoğun nükleer silahlarını ortadan kaldırmak için daha fazla bir şey yapılmazsa, Kuzey Kutup bölgesi yeniden bir nükleer cephe haline gelebilir.

A
In order for the Arctic to become a nuclear front again, something must be done to reduce the vast amount of nuclear weapons of Russia and the US.
B
Should Russian and US plans for turning the Arctic once more into a nuclear front be put into effect, both countries will have to reduce the amount of nuclear power.
C
If nothing further is done to dismantle the extensive Russian and US nuclear arms, the Arctic could once again become a nuclear front.
D
Unless further steps are taken to dismantle their extensive nuclear arms, the Arctic may become a nuclear front again for Russia and the US.
E
Whether or not the Arctic is to become a nuclear front again, Russia and the US must reduce their nuclear arms.
Soru 5

In Egypt, a number of oil deposits have been discovered in recent years, but it is unlikely that oil will play a major role in the country’s economy in the near future.

A
Son yıllarda Mısır’da keşfedilen petrol yataklarının, ülke ekonomisinde yakın gelecekte önemli bir rol oynaması ihtimal dışındadır
B
Mısır’da, ülke ekonomisinde yakın gelecekte önemli bir rol oynaması muhtemel olmayan petrol yatakları son yıllarda ortaya çıkarılmıştır
C
Son yıllarda Mısır’da birçok petrol yatakları keşfedilmiştir, ancak petrolün, yakın gelecekte ülke ekonomisinde önemli bir rol oynaması muhtemel değildir.
D
Mısır’da son yıllarda birtakım petrol havzaları bulunmuş olsa da petrolün, ülke ekonomisinde yakın gelecekte oynayacağı rol çok önemli olmayacaktır.
E
Son yıllarda Mısır’da, ülke ekonomisinde yakın gelecekte önemli rol oynaması muhtemel olan pek çok petrol havzası keşfedilmiştir
Soru 6

İster kendinden emin büyük çocuk, ister çok yönlü ortanca çocuk olun, aile içindeki konumunuz iş seçiminizden evliliğinizin ne kadar başarılı olduğuna kadar her şeyi etkileyebilir.

A
Even if you are a confident first child rather than a resourceful middle child, everything from your choice of career to how successful your marriage is will be affected by your position in the family.
B
Whether you are a confident first-born or a resourceful middle child, your position in the family can affect everything from your choice of career to how successful your marriage is.
C
Everything, from your choice of career to the success of your marriage, is determined by whether you were born as a confident first child or as a resourceful younger child
D
No matter what your position in the family may be, your choice of career and the success of your marriage depend highly on whether you have been a confident elder child or a resourceful middle child.
E
It seriously matters, both as regards your career and the success of your marriage, whether you were born the confident elder child or the resourceful middle child of the family.
Soru 7

Albania remained under Turkish rule for more than four hundred years until it proclaimed its independence on 28 November 1912.

A
Arnavutluk, dört yüz yıl Türk yönetiminde kaldıktan sonra, 28 Kasım 1912’de bağımsızlığına kavuşmuştur.
B
Arnavutluk, her ne kadar bağımsızlığını 28 Kasım 1912’de elde etmişse de, dört yüz yıldan fazla bir süre Türk yönetiminde kalmıştır.
C
Dört yüz yıldan daha fazla Türk yönetiminde kalmış olan Arnavutluk, bağımsızlığını 28 Kasım 1912’de elde etmiştir.
D
Arnavutluk, 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilân edinceye kadar, dört yüz yıldan fazla Türk yönetiminde kalmıştır
E
Bağımsızlığına 28 Kasım 1912’de kavuşan Arnavutluk, dört yüz yılı aşkın bir süre Türk yönetiminde kalmıştır.
Soru 8

The lungs are particularly prone to allergic reactions because they are exposed to large quantities of airborne antigens, including dusts, pollens, and chemicals.

A
Toz, polen ve kimyasallar gibi hava ile gelen pek çok antijene açık olan akciğerler, alerjik reaksiyonlara oldukça yatkındırlar.
B
Akciğerler, toz, polen ve kimyasallar dahil havadan gelen çeşitli antijenlere fazlasıyla açık oldukları için alerjik reaksiyonlardan çok etkilenirler.
C
Alerjik reaksiyonlara fazlasıyla yatkın olan akciğerler, hava ile taşınan toz, polen ve kimyasalların da arasında bulunduğu çok sayıda antijene açıktırlar.
D
Toz, polen ve kimyasallar gibi hava ile taşınan pek çok antijen, daima bunlara açık olan akciğerlerde alerjik reaksiyonlara yol açar.
E
Akciğerler alerjik reaksiyonlara özellikle yatkındır, çünkü toz, polen ve kimyasallar dahil hava ile taşınan büyük miktardaki antijenlere açıktırlar.
Soru 9

Çevredeki değişikliklerin, beyinlerimizde zamanın öznel biçimde algılanmasına nasıl yol açtığı sorusu, ruhbilimcileri ve beyin araştırmacılarını düşündürmeye devam etmektedir.

A
The reasons behind the subjective perception of time by the brain have not yet been explained by psychologists or brain researchers.
B
How changes in the environment can lead to the subjective experience of time in our brains is a matter of discussion among psychologists and brain researchers.
C
The subjective time experience of our brains resulting from environmental changes has long been a controversial issue among psychologists and brain researchers.
D
The question of how changes in the environment give rise to the subjective experience of time in our brains continues to preoccupy psychologists and brain researchers.
E
Psychologists and brain researchers have recently started to wonder how changes in the environment cause the brain to experience time subjectively.
Soru 10

In February 1994, the US lifted its trade embargo on Vietnam, which had been in place since it entered the war.

A
1994 Şubat’ında Vietnam üzerinden kaldırılan ticaret ablukasını, ABD, savaşa girdikten sonra uygulamaya başlamıştı.
B
ABD, savaşa girdiğinden beri Vietnam üzerinde uyguladığı ticaret ablukasını ancak Şubat 1994’ te kaldırabilmiştir.
C
Şubat 1994’te Vietnam üzerinden kaldırılan ticaret ablukası, ABD’nin savaşa girmesinden beri uygulanıyordu.
D
ABD’nin Şubat 1994’te Vietnam üzerinden kaldırdığı ticaret ablukası, savaşa girdiği yıldan beri uygulanmaktaydı.
E
ABD, Şubat 1994’te, savaşa girdiğinden beri Vietnam üzerinde uygulamış olduğu ticaret ablukasını kaldırmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.