YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 27 - testdelisi.com

YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 27

YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 27

Başla
Tebrikler - YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 27 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
1234Son
Geri dön

Metin Çevirisi
Rönesans birkaç sebepten dolayı İtalya’da başladı. En temel sebep Orta Çağ’ın sonlarında İtalya’nın tüm Avrupa’nın en gelişmiş kentsel toplumu olmasıydı. Alplerin kuzeyindeki aristokratların aksine İtalyan aristokratlar alışıldığı gibi kırsal kalelerden ziyade kent merkezlerinde yaşıyorlardı ve sonuç olarak tamamen kentsel kamu işlerine dâhil oluyorlardı. Ayrıca, İtalyan aristokrasisi saraylarını şehirlere inşa ettiği için aristokrasi sınıfı diğer Avrupa ülkelerindeki zengin tüccar sınıftan keskin bir şekilde ayrıydı. Bu yüzden Fransızcada burjuva adlı zengin şehir sakinleri hayatlarını ticaretten kazandıkları halde Fransa ya da Almanya’daki çoğu aristokrat topraklarından gelen gelirle geçinirlerken, İtalya’da birçok şehirde yaşayan aristokratlar bankacılık ve ticaret girişimleriyle uğraştılar ve birçok zengin tüccar aile aristokrasilerin tavırlarını o kadar taklit ettiler ki on dört ve on beşinci yüzyıla kadar aristokrasi ve üst burjuvalar neredeyse ayırt edilemez bir hale geliyorlardı. Örneğin, ünlü Floransalı (isminin de gösterdiği gibi) bir doktor ailesi olarak ortaya çıkan Medici ailesi bankacılık ve ticarette servet yaptılar ve on beşinci yüzyılda aristokrasi sınıfına yükseldiler. Açıkça, sosyal hareketlilik aslında başarılı bir tüccar olmak için gerekli olan okuma ve hesap yapma becerilerinde eğitim için büyük bir talebin olmasına neden oldu, ama en zengin ve en ünlü aileler her şeyden önce oğullarına politika ve sosyal hayatta gerekli olan bilgi ve becerileri aktaracak öğretmenler bulmaya çalıştılar.

1.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metinde öne sürülüyor ki Rönesans’tan önceki dönemde
Avrupa’da aristokratlar okullarda sunulan eğitim kalitesine
kayıtsızlardı.
B ) Metinde öne sürülüyor ki Rönesans’tan önceki dönemde
Floransalı Medici siyasette yeteneği olmayan fakir bir tüccar aileydi.
C ) Metinde öne sürülüyor ki Rönesans’tan önceki dönemde Fransa
ve Almanya İtalya’dan daha çok aristokrat aileye sahipti.
D ) Metinde öne sürülüyor ki Rönesans’tan önceki dönemde Avrupa
bankacılığı Fransa’nın zengin şehir sakinleri tarafından tamamen
tekelleştirildi.
E ) Metinde öne sürülüyor ki Rönesans’tan önceki dönemde diğer
Avrupa ülkeleri İtalya’nınki kadar kentsel topluma sahip değildi.

2.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metne göre Fransız ya da Alman muadillerinin aksine Orta Çağ
İtalyan aristokratlar şehirlerde yaşadılar ve kamu ile birleştiler.
B ) Metne göre Fransız ya da Alman muadillerinin aksine Rönesans
döneminde İtalyan tüccarlar Alplerin kuzeyinde ticaretle
uğraşıyorlardı.
C ) Metne göre Fransız ya da Alman muadillerinin aksine seçkin
İtalyan aileler oğullarının başarılı tüccarlar olmalarını istiyorlardı.
D ) Metne göre Fransız ya da Alman muadillerinin aksine Medici ailesi
zamanlarının siyaset ve diplomatik ilişkilerinde aktif olarak
katılıyorlardı.
E ) Metne göre Fransız ya da Alman muadillerinin aksine İtalyan üst
burjuvalar sosyal haraketliliğe şiddetle karşı çıkıyorlardı.

3.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metinde belirtiliyor ki zengin Orta Çağ İtalyan tüccar aileler
şehirlerinin siyasi ilişkilerine katılmaktan bilerek kaçındılar.
B ) Metinde belirtiliyor ki zengin Orta Çağ İtalyan tüccar aileler kent
merkezlerini sevmediler ve kırsal alanlarda inşa edilen kalelerinde
yaşamayı tercih ettiler.
C ) Metinde belirtiliyor ki zengin Orta Çağ İtalyan tüccar aileler
aristokrasinin siyasi faaliyetlerine hiç ilgi göstermediler
D ) Metinde belirtiliyor ki zengin Orta Çağ İtalyan tüccar aileler
alışkanlıkları ve yaşam tarzları açısından kentsel aristokratlardan
oldukça etkilendiler.
E ) Metinde belirtiliyor ki zengin Orta Çağ İtalyan tüccar aileler ticaret
açısından Fransa ve Alman rakiplerinden çok daha girişimcilerdi.

4.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metne göre Fransızların isim verdiği burjuvaların bankacılıkta
tekellerinin olması İtalya’daydı.
B ) Metne göre tüccarların ve aristokratların açıkça ayrılması
İtalya’daydı.
C ) Metne göre bankacılığın ticaretten çok daha hızlı gelişmesi
İtalya’daydı.
D ) Metne göre çoğu aristokratın oğullarının sadece siyaset ile ilgili
becerileri öğrenmelerini istemesi İtalya’daydı.
E ) Metne göre Rönesans’ın yükselişinin ilk kez olması İtalya’daydı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.