YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 34 - testdelisi.com

YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 34

YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 34

Başla
Tebrikler - YDS İngilizce Çıkmış Paragraf Soruları Çöz 34 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
1234Son
Geri dön

Metin Çevirisi
Amerikalılar İngilizce’nin çeşitliliğinin yaş, etnik yapı, cinsiyet ve sosyal sınıf gibi diğer etmenlerden çok bölgeyle belirlendiğini düşünme eğilimindedir. Örneğin dilbilimci Henry Smith Amerikan İngilizcesinin her bir bölgesinin bir hayli farklı olduğunu ileri sürdü. Konuyu araştıran bilginler Avrupalı lehçebilim uzmanları tarafından 19. yüzyılda geliştirilen lehçe coğrafyası teorisinden etkilenmişlerdir.
Sonuç olarak araştırmalar Avrupa için uygun ama ABD’nin daha yeni ve daha değişken yerleşim tarzları için daha az uygun olan uzun süredir yerleşik ve durağan fikri tahmin etti. Böyle bile olsa Amerikan İngilizcesi lehçeleri geleneksel olarak dört başlık altında ele anılır: Kuzey, Kıyı Güney, İç kısım ve Batı. Kuzey lehçe Yeni İngiltere’den New York’a uzanır ve 17. yüzyıl koloni yerleşim bölgesinden göç ile
şekillenmiştir. Kıyı Güney lehçesi, çiftlik ve tarım zamanında oluşturulan Virginia, Carolinas ve Georgia eyaletlerinin Atlantik liman şehirleri üzerinde yoğunlaşır. İç kısım lehçesi bazıları komşularıyla ilişkini vurgularken ve Alt Kuzey ve Üst Kuzey olarak tanımlarken bazı lehçe bilimcilere göre Kuzey ve Güney iç kısımlar arasında konuşulur. Son olarak Batı lehçesi Kaliforniya ve Pasifik Kuzeybatıyı kapsayan bölgede kullanılır.

1.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metinde belirtildiği gibi iç kısım lehçesinin
sınıflandırılamayacağı varsayımı vardır.
B ) Metinde belirtildiği gibi Amerikan İngilizcesinin dört yollu
bölünmesinin mesleki düşüncelere göre yapılması varsayımı vardır.
C ) Metinde belirtildiği gibi etnik gibi sosyal faktörlerin
lehçelerin sınıflandırılmasına neredeyse hiç katkıda bulunmadığı
varsayımı vardır.
D ) Metinde belirtildiği gibi Amerikalıların bölgesel faktörlere
göre lehçeleri sınıflandırdığı varsayımı vardır.
E ) Metinde belirtildiği gibi Kıyı Güney lehçesinin Üst Güney
Ve Alt Güney ile ilişkisi olduğu varsayımı vardır.

2.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metinden çıkarım yapılabilir ki yazar bir bilim olarak lehçe
bilimin akademik çabalara rağmen tamamen gelişmediğine inanıyor
B ) Metinden çıkarım yapılabilir ki yazar aslen Avrupa için
geliştirilen lehçe coğrafyası teorisinin avantajlarına inanıyor.
C ) Metinden çıkarım yapılabilir ki yazarın lehçeye Avrupalı
görüşün ABD için uygulanabilirliği konusunda şüpheleri var.
D ) Metinden çıkarım yapılabilir ki yazar lehçelerin ortaya
çıkışı için en iyi açıklama olarak yerleşim hikayaleri sunar.
E ) Metinden çıkarım yapılabilir ki yazar Amerikan
İngilizcesinin en iyi bölgeler açısından sınıflandırılabileceğine
fazlasıyla inanır.

3.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metne göre çoğu Amerikalının lehçe konusu üzerine
popüler fikirleri ana akım dilbilimcileri ile paylaşılmıyor.
B ) Metne göre Amerikan lehçeleri üzerine araştırma yapan
dilbilimciler Avrupa’da eğitilmiştir.
C ) Metne göre yaş, cinsiyet, etnik ve sosyal sınıf gibi faktörler
lehçe farklılıklarında nadiren rol oynar.
D ) Metne göre coğrafyanın göçten dolayı lehçe sınırları
üzerinde az bir etkisi vardır.
E ) Metne göre Henry Smith ABD’d nispeten yeni ve değişken
yerleşim örneklerinin lehçe üzerinde büyük bir etkisi olduğuna
inanıyor.

4.Sorunun Şık Açıklamaları
A ) Metne göre bilginlerin birleşik lehçe coğrafyası teorisi
vardır.
B ) Metne göre Avrupalı yerleşim örnekleri ABD’dekiler ile aynı
hikayeyi paylaşmaz.
C ) Metne göre lehçe farklılıkları açısından ABD’de çeşitli
bölgeleri karşılaştırma ihtiyacı vardır.
D ) Metne göre sosyal etmenlerin eşit oranda geçerli olduğunu
iddia eden eleştirmenler hatalıdır.
E ) Metne göre Batı lehçesi artık Yerel Kaliforniya’da
kullanılmıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.