YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 1

YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri

Tebrikler - YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

By analyzing plant remains in the 1970s, British archaeologist and botanist Gordon Hillman proved that the inhabitants of this village were among the earliest people to cultivate land.

A
1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyen İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlamıştır.
B
1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyerek, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayan kişi, İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman’dır.
C
Bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayan İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, 1970’lerde bitki kalıntılarını incelemiştir.
D
İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, bitki kalıntılarını incelemiş ve bu sayede bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayabilmiştir.
E
İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, 1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyerek, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlamıştır
Soru 2

The basic instrument has not changed substantially since the Baroque era, although the methods of using it have.

A
Ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır çünkü Barok döneminin metotları değişmiştir.
B
Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamış olan ana enstrüman, kullanma metotlarını değiştirmiştir.
C
Barok döneminden beri temel bir işlevi olan enstrüman, metotlardaki değişikliklerden etkilenmemiştir.
D
Kullanma metotları değişmiş olsa da ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır.
E
Kullanma metotları değişmiş olabilir fakat ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır.
Soru 3

If you’re thinking about taking a second job, be realistic about whether you can physically meet the demands of both.

A
İkinci bir işi kabul ettiğinize göre, her iki işin fiziksel gereklerini yerine getirebileceğinizi düşünüyor olmalısınız.
B
İkinci bir iş edinmeyi düşünüyorsanız, fiziksel olarak, her iki işin gereklerini yerine getirip getiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olun.
C
Eğer her iki işin gereklerini yerine getirip getiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olabiliyorsanız, ikinci bir iş yapmayı düşünün.
D
İkinci bir iş seçeneğini düşünüyorsanız, gerçekçi olun ve fiziksel isteklerinizin karşılanabilirliğini değerlendirin.
E
Eğer ikinci bir iş edinmeyi düşünüyorsanız, gerçekçi olun ve her iki işin gereklerini yerine getirebilmek için gerekenleri yapın.
Soru 4

An allergy is a disorder in which the body overreacts to harmless substances which in normal circumstances should not produce any reaction at all.

A
Alerji, vücudun normal şartlar altında hiçbir reaksiyona yol açmayan zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlıktır.
B
Alerji, vücudun zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir.
C
Alerji, bazı maddelere karşı vücudun aşırı tepki gösterdiği ancak tedavisi çok zor olmayan bir rahatsızlıktır.
D
Vücudun normal şartlar altında reaksiyon vermeyeceği zararsız maddelere karşı oluşan aşırı tepkiye alerji denir.
E
Alerji, vücudun zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlıktır
Soru 5

Once inside the body, the caffeine stimulates the burning process of fat, and the effects are noticeable within a short period of time.

A
Etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebilen kafein, vücuda girdikten kısa bir süre sonra yağın yakılması sürecini harekete geçirir.
B
Yağın yakılması sürecini harekete geçiren kafein, vücuda girdikten sonra kısa bir süre içinde fark edilebilir
C
Kafein vücuda girince, yağın yakılması sürecini harekete geçirir ve etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebilir
D
Vücuda giren kafein, yağın yakılması sürecini harekete geçirir ve kısa bir sure içinde siz de etkilerini fark edebilirsiniz.
E
Bir keresinde, vücuda giren kafein, yağın yakılması sürecini harekete geçirdi ve doğal olarak etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebildi.
Soru 6

Antarctica also has one active volcano, which emits steam and gives out ash even though it is in a snowy region.

A
Antarktika’da yalnızca bir aktif volkan vardır ve bu volkan, buhar yayar ve kül püskürtme özelliğine sahiptir.
B
Antarktika karlı bir bölgede olmasına rağmen buhar yayan ve kül püskürten aktif bir volkana da sahiptir.
C
Antarktika’daki aktif volkan, karlı bir bölgede olmasına rağmen, buhar yayar ve kül püskürtür.
D
Karlarla kaplı bir bölge olmasına rağmen Antarktika, hem buhar yayan hem de kül püskürten bir volkana sahiptir.
E
Karlı bir bölgede bulunmasına rağmen, Antarktika buhar ve kül yayan volkanlara sahiptir
Soru 7

The two obstacles researchers have traditionally faced are terribly expensive parts and difficulty in attracting funding.

A
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları engel, son derece pahalı parçalardır ve bu durumda fon bulmak zorlaşır.
B
Araştırmacılar geleneksel olarak iki engelle karşılaşırlar fakat son derece pahalı parçalar ve zor fonların çekiciliği daha ağır basar.
C
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlamaktadır ki bunları aşmanın yolu son derece pahalı parçalar için fon bulmaktır.
D
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlasa da bunları son derece pahalı parçalar için fon bularak aşmışlardır.
E
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları iki engel, son derece pahalı parçalar ve fon bulma zorluğudur
Soru 8

Many people are unaware of the beneficial role that massage can play in both strength and flexibility.

A
Pek çok kişinin bilgisi olmadığı bir konu olan masaj, güç ve esneklikte son derece önemlidir.
B
Çoğu insan masajın öneminden habersiz oldukları için güç ve esneklik gerektiren oyunlardan çekinirler.
C
Masaj hem güç hem de esneklikte son derece önemlidir fakat çoğu kişi bundan habersizdir.
D
Pek çok insan masajın hem güç hem de esneklikteki faydalı rolünden habersizdir.
E
Çokları için son derece önemli bir role sahip olan masaj, hem güç hem de esneklikte faydalı olabilir.
Soru 9

Research has shown that active flexibility is more related to the level of sports achievement than is passive flexibility.

A
Araştırmalar yapılmış ve görülmüştür ki spordaki başarı düzeyinin, aktif ve pasif esneklik ile ilişkisi çok fazladır.
B
Araştırmalar, aktif esnekliğin, spordaki başarı düzeyiyle ilişkisinin, pasif esnekliğe göre daha fazla olduğunu göstermiştir.
C
Spordaki başarı düzeylerini ele alan çalışma, aktif esnekliğe pasif esneklikten çok daha fazla önem vermiştir.
D
Bu araştırma, spordaki başarı düzeyinin hem aktif hem de pasif esneklikle yakından ilgili olduğunu göstermiştir
E
Yapılan araştırmaların ardından varılan sonuca göre, aktif esnekliğin, spordaki başarı düzeyiyle ilişkisi, pasif esnekliğe göre daha fazladır.
Soru 10

From 1850 onwards, there appears to have been a cooling trend until the beginning of the 20th Century.

A
1850’den itibaren, 20.yüzyılın başlarına kadar bir soğuma eğilimi olmuş gibi görünüyor.
B
20.yüzyılın başlarına kadar devam eden soğuma eğiliminin 1850’de başladığı görülmektedir
C
Görünen şudur ki 1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden bir soğuma eğilimi olmuştur.
D
Görünüşe göre,1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden soğuma eğilimi çok etkili olmuştur
E
1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden bir soğuma eğilimi olduğu açıkça görülmektedir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.