YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 1

YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri

Tebrikler - YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

If you’re thinking about taking a second job, be realistic about whether you can physically meet the demands of both.

A
Eğer ikinci bir iş edinmeyi düşünüyorsanız, gerçekçi olun ve her iki işin gereklerini yerine getirebilmek için gerekenleri yapın.
B
İkinci bir iş seçeneğini düşünüyorsanız, gerçekçi olun ve fiziksel isteklerinizin karşılanabilirliğini değerlendirin.
C
İkinci bir iş edinmeyi düşünüyorsanız, fiziksel olarak, her iki işin gereklerini yerine getirip getiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olun.
D
İkinci bir işi kabul ettiğinize göre, her iki işin fiziksel gereklerini yerine getirebileceğinizi düşünüyor olmalısınız.
E
Eğer her iki işin gereklerini yerine getirip getiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olabiliyorsanız, ikinci bir iş yapmayı düşünün.
Soru 2

The basic instrument has not changed substantially since the Baroque era, although the methods of using it have.

A
Barok döneminden beri temel bir işlevi olan enstrüman, metotlardaki değişikliklerden etkilenmemiştir.
B
Kullanma metotları değişmiş olsa da ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır.
C
Kullanma metotları değişmiş olabilir fakat ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır.
D
Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamış olan ana enstrüman, kullanma metotlarını değiştirmiştir.
E
Ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır çünkü Barok döneminin metotları değişmiştir.
Soru 3

Antarctica also has one active volcano, which emits steam and gives out ash even though it is in a snowy region.

A
Antarktika’daki aktif volkan, karlı bir bölgede olmasına rağmen, buhar yayar ve kül püskürtür.
B
Antarktika karlı bir bölgede olmasına rağmen buhar yayan ve kül püskürten aktif bir volkana da sahiptir.
C
Antarktika’da yalnızca bir aktif volkan vardır ve bu volkan, buhar yayar ve kül püskürtme özelliğine sahiptir.
D
Karlarla kaplı bir bölge olmasına rağmen Antarktika, hem buhar yayan hem de kül püskürten bir volkana sahiptir.
E
Karlı bir bölgede bulunmasına rağmen, Antarktika buhar ve kül yayan volkanlara sahiptir
Soru 4

Once inside the body, the caffeine stimulates the burning process of fat, and the effects are noticeable within a short period of time.

A
Etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebilen kafein, vücuda girdikten kısa bir süre sonra yağın yakılması sürecini harekete geçirir.
B
Kafein vücuda girince, yağın yakılması sürecini harekete geçirir ve etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebilir
C
Yağın yakılması sürecini harekete geçiren kafein, vücuda girdikten sonra kısa bir süre içinde fark edilebilir
D
Vücuda giren kafein, yağın yakılması sürecini harekete geçirir ve kısa bir sure içinde siz de etkilerini fark edebilirsiniz.
E
Bir keresinde, vücuda giren kafein, yağın yakılması sürecini harekete geçirdi ve doğal olarak etkileri çok kısa bir süre içinde fark edilebildi.
Soru 5

The two obstacles researchers have traditionally faced are terribly expensive parts and difficulty in attracting funding.

A
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları engel, son derece pahalı parçalardır ve bu durumda fon bulmak zorlaşır.
B
Araştırmacılar geleneksel olarak iki engelle karşılaşırlar fakat son derece pahalı parçalar ve zor fonların çekiciliği daha ağır basar.
C
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlasa da bunları son derece pahalı parçalar için fon bularak aşmışlardır.
D
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları iki engel, son derece pahalı parçalar ve fon bulma zorluğudur
E
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlamaktadır ki bunları aşmanın yolu son derece pahalı parçalar için fon bulmaktır.
Soru 6

From 1850 onwards, there appears to have been a cooling trend until the beginning of the 20th Century.

A
20.yüzyılın başlarına kadar devam eden soğuma eğiliminin 1850’de başladığı görülmektedir
B
1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden bir soğuma eğilimi olduğu açıkça görülmektedir
C
Görünüşe göre,1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden soğuma eğilimi çok etkili olmuştur
D
1850’den itibaren, 20.yüzyılın başlarına kadar bir soğuma eğilimi olmuş gibi görünüyor.
E
Görünen şudur ki 1850’den 20.yüzyılın başlarına kadar devam eden bir soğuma eğilimi olmuştur.
Soru 7

By analyzing plant remains in the 1970s, British archaeologist and botanist Gordon Hillman proved that the inhabitants of this village were among the earliest people to cultivate land.

A
İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, 1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyerek, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlamıştır
B
1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyen İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlamıştır.
C
İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, bitki kalıntılarını incelemiş ve bu sayede bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayabilmiştir.
D
Bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayan İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman, 1970’lerde bitki kalıntılarını incelemiştir.
E
1970’lerde bitki kalıntılarını inceleyerek, bu köyde yaşayanların toprağı ilk işleyen insanlardan olduklarını kanıtlayan kişi, İngiliz arkeolog ve botanikçi Gordon Hillman’dır.
Soru 8

Research has shown that active flexibility is more related to the level of sports achievement than is passive flexibility.

A
Yapılan araştırmaların ardından varılan sonuca göre, aktif esnekliğin, spordaki başarı düzeyiyle ilişkisi, pasif esnekliğe göre daha fazladır.
B
Araştırmalar, aktif esnekliğin, spordaki başarı düzeyiyle ilişkisinin, pasif esnekliğe göre daha fazla olduğunu göstermiştir.
C
Bu araştırma, spordaki başarı düzeyinin hem aktif hem de pasif esneklikle yakından ilgili olduğunu göstermiştir
D
Spordaki başarı düzeylerini ele alan çalışma, aktif esnekliğe pasif esneklikten çok daha fazla önem vermiştir.
E
Araştırmalar yapılmış ve görülmüştür ki spordaki başarı düzeyinin, aktif ve pasif esneklik ile ilişkisi çok fazladır.
Soru 9

Many people are unaware of the beneficial role that massage can play in both strength and flexibility.

A
Pek çok kişinin bilgisi olmadığı bir konu olan masaj, güç ve esneklikte son derece önemlidir.
B
Çoğu insan masajın öneminden habersiz oldukları için güç ve esneklik gerektiren oyunlardan çekinirler.
C
Pek çok insan masajın hem güç hem de esneklikteki faydalı rolünden habersizdir.
D
Masaj hem güç hem de esneklikte son derece önemlidir fakat çoğu kişi bundan habersizdir.
E
Çokları için son derece önemli bir role sahip olan masaj, hem güç hem de esneklikte faydalı olabilir.
Soru 10

An allergy is a disorder in which the body overreacts to harmless substances which in normal circumstances should not produce any reaction at all.

A
Alerji, vücudun zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlıktır
B
Alerji, bazı maddelere karşı vücudun aşırı tepki gösterdiği ancak tedavisi çok zor olmayan bir rahatsızlıktır.
C
Alerji, vücudun zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir.
D
Alerji, vücudun normal şartlar altında hiçbir reaksiyona yol açmayan zararsız maddelere karşı aşırı tepki gösterdiği bir rahatsızlıktır.
E
Vücudun normal şartlar altında reaksiyon vermeyeceği zararsız maddelere karşı oluşan aşırı tepkiye alerji denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.