YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 2

YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 2

Tebrikler - YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

The study conducted in 2004 showed computer use neither sped up nor slowed down writing.

A
2004’de yapılan araştırmaya göre, bilgisayar kullanımı, yazma yeteneğini hızlandırmaz da yavaşlatmaz da.
B
2004’de yapılan araştırmalar içinde en önemli olanı, bilgisayar kullanımının, yazma yeteneğini ne hızlandırdığını ne de yavaşlattığını gösteren araştırmaydı.
C
2004’de bir araştırma yapıldı ve anlaşıldı ki bilgisayar kullanımı, yazma yeteneğini ne hızlandırır ne de yavaşlatır
D
2004’de yapılan araştırmalar, bilgisayar kullanımının, yazma yeteneği üzerinde hiç bir etkisi olmadığını ortaya koymayı amaçlıyordu.
E
2004’de yapılan araştırma, bilgisayar kullanımının, yazma yeteneğini ne hızlandırdığını ne de yavaşlattığını gösterdi.
Soru 2

Experiments conducted at the University of Pennsylvania showed that consumption of chocolate had no effect on the incidence of acne.

A
Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan deneyler, çikolata tüketiminin sivilce oluşumu üzerinde hiç bir etkisi olmadığını gösterdi.
B
Pennsylvania Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar ortaya koymuştur ki çikolata tüketimi ile sivilcelerin oluşumu arasında herhangi bir bağlantı yoktur.
C
Pennsylvania Üniversitesi’nde bazı deneyler yapıldı ve çikolata tüketiminin sivilce oluşumu üzerinde hiç bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.
D
Sivilcelerin ortaya çıkmasında hiç bir etkisi olmadığı bilinen çikolata tüketimi, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki çalışmalara da konu olmuştur.
E
Çikolata tüketiminin sivilce oluşumu üzerinde hiç bir etkisi olmadığı gerçeği, Pennsylvania Üniversitesinde yapılan deneylerle de doğrulandı.
Soru 3

A wind that blows as fast as the fastest man can run is only a strong breeze on the Beaufort Scale.

A
Beufort Ölçeği, rüzgârın hızı ile insanın hızını karşılaştıran güçlü bir bilimsel araçtır.
B
Koşan bir insan kadar hızlı esebilen bir rüzgâr, ancak Beufort Ölçeği’ne göre değerlendirilebilir.
C
En hızlı insanın koşabildiği kadar hızlı esen rüzgarlar da vardır ve bunlar Beufort Ölçeğine dahil edilmiştir.
D
En hızlı insan kadar hızlı esen bir rüzgâr, Beufort Ölçeği’nde yalnızca güçlü bir esintidir.
E
Beufort Ölçeğine göre güçlü esinti kabul edilen rüzgar, en hızlı insanın hızına rahatlıkla erişebilir.
Soru 4

With the Versailles Treaty, signed in 1919 to end the First World War, Germany was forced to cede Alsace-Lorraine to France, and her colonies were shared out among the Allies.

A
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren ve 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile Müttefikler Almanya’nın sömürgelerini aralarında paylaşarak Alsace-Lorraine’in Fransa’ya bırakılmasını şart koştular.
B
Birinci Dünya Savaşı 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona erince, Almanya’nın sömürgeleri Müttefikler arasında paylaşıldı ve Alsace-Lorraine de zorunlu olarak Fransa’ya verildi.
C
Birinci Dünya Savaşı 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona ermiş ve Alsace-Lorainne’i Fransa’ya bırakmak zorunda kalan Almanya’nın tüm sömürgeleri Müttefiklerce paylaşılmıştır.
D
1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı sona erdi ve sömürgeleri Müttefikler tarafından paylaşılan Almanya, Alsace-Lorraine’i Fransa’ya bırakmak zorunda kaldı.
E
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek üzere 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile, Almanya Alsace-Lorraine’i Fransa’ya terk etmek zorunda bırakıldı ve sömürgeleri Müttefikler arasında paylaşıldı.
Soru 5

The word salmonella, referring to bacteria that enter a person’s digestive tract in contaminated food and causing food poisoning, has nothing to do with fish.

A
Balıklarla hiç bir ilgisi olmayan salmonella, insan vücuduna bozuk yiyeceklerle girip gıda zehirlenmesine yol açan bir bakteri türüdür.
B
Bozuk yiyeceklerle insan vücuduna giren ve gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler, salmonella balıklarıyla etkisiz hale gelirler.
C
İnsan vücuduna bozuk yiyeceklerle girip gıda zehirlenmesine yol açan bakterilere karşılık gelen salmonella kelimesinin balıklarla hiç bir ilgisi yoktur.
D
Balıklar tarafından hiç sevilmeyen salmonella, insan vücuduna bozuk yiyeceklerle girer ve besin zehirlenmesine yol açar.
E
İnsan vücuduna bozuk yiyeceklerle girdikten sonra gıda zehirlenmesine yol açabilen bakterilerden biri olan salmonella, balıklar için hiç önemli değildir.
Soru 6

The last issue of the journal contains all the arguments one could think of against globalisation.

A
Derginin son sayısı, küreselleşmeye karşı düşünülebilecek tüm görüşleri içermektedir
B
Derginin son sayısında, küreselleşmeye karşı olan herkesin görüş ve düşüncelerine yer verilmektedir.
C
Küreselleşme için düşünülüp geliştirilebilecek öneriler, derginin son sayısında yer almaktadır
D
Küreselleşme konusunda düşünülebilecek her türlü ayrıntı, derginin son sayısında ele alınmaktadır.
E
Derginin son sayısındaki yorum ve görüşler, küreselleşmeye karşı olanlara aittir.
Soru 7

A middle-aged female is more likely to be overweight than is a male in the same age category.

A
Orta yaşlı bir kadın istese de istemese de aynı yaştaki bir erkekten daha şişman olacaktır.
B
Bir kadın orta yaşa geldiği zaman aynı yaş grubundaki şişman erkeklerden hoşlanır.
C
Orta yaşlı bir kadının şişman olma olasılığı, aynı yaş grubundaki bir erkeğe göre daha yüksektir.
D
Orta yaşlı bir kadının şişmanlığı, aynı yaş grubundaki bir erkeğe göre daha istenmeyen bir görüntüdür
E
Orta yaşlı bir kadın şişmanladığı zaman, aynı yaş grubundaki bir erkeğe göre daha istenmeyen bir görüntü oluşturur
Soru 8

A new stamp, issued by the United Nations for use on its mail, features the typhoon Abbyas it travelled over the Pacific towards Chinain September 1986.

A
Eylül 1986’da, Birleşmiş Milletler, kendi postasında kullanmak için üzerinde Abby tayfununun Pasifik’ten Çin’e doğru ilerleyişinin gösterildiği bir pul çıkarılmıştır.
B
Eylül 1986’da Pasifik üzerinden Çin’e doğru yol alan Abby tayfununu gösteren ve Birleşmiş Milletler tarafından çıkarılan yeni pul, postada kullanılmaya başlamıştır.
C
Kendi postasında kullanılmak için Birleşmiş Milletlerin Eylül 1986’dan beri çıkardığı pulların sonuncusunda, Abby tayfununun Pasifik üzerinden Çin’e yönelişi gösterilmektedir.
D
Yeni çıkarılan ve üzerinde Eylül 1986’da Pasifik’te oluşarak Çin’e kadar ilerleyen Abby tayfununun resmi olan pul, yalnızca Birleşmiş Milletler’in kendi postasına kullanılacaktır.
E
Birleşmiş Milletler tarafından, kendi postasında kullanılmak üzere çıkarılan yeni bir pul, Abby tayfununun Eylül 1986’da Pasifik üzerinde Çin’e doğru yol alışını göstermektedir.
Soru 9

The survival of the bee through the cold months of winter is dependent upon the kind of over 1,000 species to which it belongs.

A
Soğuk kış aylarında hayatta kalmak arı için çok zorlu bir mücadeledir ve her gün binlercesi telef olur.
B
Arının, soğuk kış aylarında hayatta kalması, 1000’den fazla türden hangisine ait olduğuna bağlıdır
C
Soğuk kış aylarında hayatta kalabilmeyi başaran arılar, 1000’er arılık yeni gruplar oluştururlar
D
Soğuk kış ayları arı için çok zordur ve her türden ancak 1000’ er tanesi hayatta kalabilir.
E
Arılar soğuk kış aylarında hayatta kalabilmek için kendi türlerinden biner arılık gruplar halinde yaşarlar.
Soru 10

Aqueducts are conduits in which water flows or is conveyed from its source to the place where it is to be used.

A
Su kemerleri, suyun içinde aktığı veya kaynağından kullanılacağı yere taşındığı su yollarıdır.
B
İçinde su akan, veya suyu kaynağından kullanılacağı yere kadar taşıyan su yollarına su kemerleri adı verilir.
C
Birer su yolu olan su kemerleri, içinden akan suyu kaynağından alarak kullanılacağı yere kadar taşır.
D
İçinde suyun aktığı su kemerleri, aynı zamanda suyu kaynağından kullanılacağı yere taşıyan su yollarıdır.
E
Su kemerleri, içinde su akan veya suyu kaynağından alarak kullanılacağı yere kadar taşıyan su yollarından oluşur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.