YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 3

YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 3

Tebrikler - YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

In our age many major bridges have been constructed around the world, but the biggest problems bridge engineers have been facing today are those of maintenance and repair.

A
Çağımızda pek çok büyük köprüler inşa edilebilmektedir, fakat köprü mühendislerini en çok uğraştıran sorunlar, bakım ve onarım ile ilgili sorunlardır.
B
Çağımız dünyasında pek çok köprünün inşası mümkün olmuştur, ancak bakım ve onarım ile ilgili sorunlar, köprü mühendislerini en çok meşgul eden sorunlardır.
C
Çağımızda dünyada pek çok köprü inşa edilmiştir, ancak bugün köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar bakım ve onarım sorunlarıdır.
D
Bugün dünyada pek çok köprü inşa edilmektedir, fakat bakım ve onarım sorunları, köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar arasındadır.
E
Bugün dünyada pek çok köprü inşa edilmektedir, fakat bakım ve onarım sorunları, köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar arasındadır.
Soru 2

Speaking for 25 nations and bringing together their considerable voice and influence, the European Union is a leader in global efforts to protect human rights.

A
İnsan haklarını korumaya yönelik küresel girişimlerin bir lideri olan Avrupa Birliği, 25 ulus adına konuşmaktadır ve onların güçlü sesi ile nüfuzunu birleştirmektedir.
B
Avrupa Birliği, 25 ulus adına konuşmaktadır ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştirerek insan haklarını korumaya yönelik küresel girişimlerin lideri durumuna gelmiştir.
C
25 ulus adına konuşan ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştiren Avrupa Birliği, insan haklarını koruma amaçlı küresel çabaların bir lideridir.
D
Avrupa Birliği, 25 ulus adına konuşma yetkisiyle onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştirerek, insan haklarını korumayı amaçlayan küresel çabalarda bir lider olmuştur.
E
25 ulus adına konuşan Avrupa Birliği, onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştirdiği için insan haklarını korumaya yönelik küresel çabalarda lider rolü oynayabilmektedir.
Soru 3

But it has become increasingly hard to sustain the idea that Britain has the best television in the world.

A
Ama İngiltere'nin dünyada en iyi televizyona sahip olduğu savı gittikçe daha güçlü destek bulmaktadır.
B
Ancak, İngiltere'nin dünyada en iyi televizyona sahip olduğu görüşünü sürdürmek giderek zorlaşmıştır.
C
Nitekim, dünyanın en iyi televizyonunun İngiltere'de olduğu görüşü gittikçe anlamını yitirmektedir.
D
Fakat dünyada en iyi televizyon yayıncılığının İngiltere'de olduğu düşüncesi, bugün daha da güçlenmiştir.
E
Ne var ki, dünyada en iyi televizyona İngiltere'nin sahip olduğu görüşünün kabul görmesi kesinlikle imkansızdır
Soru 4

Spain’s King, Juan Carlos, speaks fluent Porteguese, since he grew up in Portugal, where his father lived in exile.

A
Portekiz’de doğup büyüyen İspanya Kralı Juan Carlos, sürgünde yaşayan babası kadar akıcı Portekizce konuşur.
B
İspanya Kralı Juan Carlos, babasının sürgün yaşadığı Portekiz’de büyümüş olduğu için akıcı Portekizce konuşur.
C
İspanya Kralı Juan Carlos, Portekizceyi akıcı bir şekilde konuşmayı Portekiz’de babası gibi sürgün yaşadığı yıllarda öğrendi.
D
İspanya Kralı Juan Carlos’un çok akıcı Portekizce konuşmasının en önemli nedeni, babasının sürgüne gönderildiği Portekiz’de uzun süre yaşamış olmasıdır.
E
İspanya Kralı Juan Carlos, Portekiz’de doğup büyüdüğü ve babası gibi burada sürgünde yaşadığı için mükemmel Portekizce konuşur.
Soru 5

Undoubtedly, some intelligence services in the world know where every single high-ranking member of the largest terrorist groups is.

A
Kuşkusuz, bazı istihbarat örgütleri en büyük terörist gruplarının her bir üst düzey üyesinin dünyanın neresinde olduğunu bilmek istiyordur.
B
Kuşkusuz, en büyük terörist gruplarının üst düzey üyelerinin bulunduğu yer dünyadaki bütün istihbarat örgütlerince bilinmektedir.
C
Dünyadaki en büyük istihbarat örgütleri, bazı terörist gruplarının üst düzey üyelerinin nerede olduğunu kuşkusuz biliyordur.
D
Kuşkusuz, en büyük terörist gruplarının üst düzey üyelerinin bulunduğu yer dünyadaki bütün istihbarat örgütlerince bilinmektedir.
E
Kuşkusuz, dünyadaki bazı istihbarat örgütleri en büyük terörist gruplarının her bir üst düzey üyesinin nerede olduğunu bilmektedir.
Soru 6

A new approach that is being tested in the treatment of cancer is the possibility of mobilizing the immune system to attack tumour cells.

A
Kanser tedavisinde ortaya konan yeni bir yaklaşıma göre, tümör hücreleri ile mücadele etmek için bağışıklık sistemini tümden etkili kılmak gerekir.
B
Kanser tedavisinde üzerinde durulan yeni bir yaklaşım, bağışıklık sisteminin etkisinden yararlanarak tümör hücrelerini yok edebilmektir.
C
Bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümör hücrelerini yok etmek, kanser tedavisinde uygulamaya konulan yeni bir yaklaşımdır.
D
Kanser tedavisinde denenmekte olan yeni bir yaklaşım, tümör hücrelerine saldırması için bağışıklık sistemini harekete geçirme olasılığıdır.
E
Tümör hücrelerini yok edebilmek için bağışıklık sisteminin etkisini artırmak, kanser tedavisinde üzerinde durulan yeni bir yaklaşımdır.
Soru 7

Before privatization, Russia’s oil and steel companies were thoroughly criminalized, and output fell day by day.

A
Rus petrol ve çelik şirketlerinde özelleştirmeden önce üretim giderek düşüyor ve pek çok kanunsuzluk oluyordu.
B
Özelleştirme öncesi, Rusya’da yasadışı işlere bulaşan petrol ve çelik şirketleri üretimin her gün biraz daha düşmesine yol açtı.
C
Özelleştirmeden önce, Rusya’nın petrol ve çelik şirketleri tamamen yasadışı işlere giriştiler ve üretim günden güne düştü.
D
Özelleştirmeden önce, Rus petrol ve çelik şirketlerinin tümünde pek çok kanunsuzluk vardı ve günlük üretimleri giderek düşüyordu.
E
Rusya’nın petrol ve çelik şirketleri, özelleştirme öncesi üretimlerini düşürmüş ve pek çok yasadışı uygulamalarda bulunmuştu.
Soru 8

People spend energy when they are physically active, but they also spend energy when they are resting quietly.

A
İnsanlar, bedensel etkinlikte bulunurlarsa enerji harcaması olur, ama hiç hareket etmezlerse de enerji harcaması olur
B
Bedensel etkinlikte bulunan insanlar enerji harcarlar; ancak, bu insanların enerjileri dinlendiklerinde de harcanır.
C
İnsanların bedensel olarak etkin olması, onların enerji harcamalarına yol açar; ancak, hiç hareket etmediklerinde de enerji harcarlar
D
İnsanlar, bedensel olarak etkin olduklarında enerji harcarlar, ama sakin bir şekilde dinlenirlerken de enerji harcarlar
E
Bedensel olarak etkin olduklarında enerji harcayan insanlar, sakin olduklarında da enerji harcarlar
Soru 9

Britain’s newspaper market, which is one of the world’s most diverse, continues to prosper with relatively stable prices.

A
Dünyanın en güvenilir basın piyasasına sahip olan İngiltere’de gazete fiyatlarının istikrarlı durumu devam etmektedir.
B
Dünyanın en farklı piyasalarından biri olan İngiliz gazete piyasası kısmen istikrarlı fiyatlar sayesinde olumlu gelişmesini sürdürmektedir.
C
Kısmen istikararlı fiyatlara sahip olan İngiliz basın piyasası, dünyanın en çok farklılık gösteren piyasalarından biridir ve gelişmesini sürdürmektedir
D
Dünyanın en çeşitlilerinden biri olan İngiliz gazete piyasası, nispeten istikrarlı fiyatlarla gelişmeye devam ediyor.
E
Dünyanın en karmaşık basın piyasasına sahip olan İngiltere’de gazete fiyatlarındaki istikrar kısmen devam etmektedir.
Soru 10

The site of Troy was first discovered in 1870 by the German archeologist Heinrich Schliemann and later excavations have distinguished nine strata of settlements.

A
Truva’nın yeri, ilk kez 1870’te bir Alman arkeolog olan Heinrich Schliemann tarafından bulunmuş ve daha sonraki kazılar dokuz yerleşim katmanını belirlemiştir
B
Truva’nın yerini 1870’te ilk bulan kişi, bir Alman arkeolog olan Heinrich Schliemann’dır ve burada yapılan kazılar dokuz yerleşim katmanını ortaya çıkarmıştır.
C
Çeşitli kazılarda dokuz ayrı yerleşim katmanına sahip olduğu anlaşılan Truva’nın yerini, Alman arkeolog Heinrich Schliemann 1870’te keşfetmiştir.
D
Bir Alman arkeolog olarak Heinrich Schliemann, 1870’te Truva’nın yerini ilk bulan kişidir ve daha sonra yapılan kazılarda burada dokuz ayrı yerleşim seviyesini ortaya çıkarmıştır.
E
Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından ilk kez 1870’te keşfedilen Truva’nın yerinde dokuz ayrı yerleşim katmanı olduğu çeşitli kazılarla ortaya çıkarılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.