YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 4

YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 4

Tebrikler - YDS ingilizce-Türkçe Çeviri Testleri 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Although many forms of therapy have been tried, none has been able to prevent the disease from progressing.

A
Pek çok tedavi biçimi denenmiş olmasına rağmen, hiçbiri hastalığın ilerlemesini engelleyememiştir
B
Farklı bir tedavi yöntemi bulunsa da hastalığın yayılması hiçbir zaman engellenemez.
C
Uygulanan tedavi yöntemlerinden hiçbiri hastalığın ağırlaşmasını engelleyemedi.
D
Hastalığın ilerlemesini durdurmak için bazı tedavi biçimleri denenmesine rağmen başarılı olunamadı.
E
Pek çok tedavi yöntemi var, ancak hiçbiri hastalığın ilerlemesini tam olarak durduramıyor.
Soru 2

Many people are unaware of the beneficial role that massage can play in both strength and flexibility.

A
Çokları için son derece önemli bir role sahip olan masaj, hem güç hem de esneklikte faydalı olabilir.
B
Çoğu insan masajın öneminden habersiz oldukları için güç ve esneklik gerektiren oyunlardan çekinirler
C
Pek çok insan masajın hem güç hem de esneklikteki faydalı rolünden habersizdir.
D
Masaj hem güç hem de esneklikte son derece önemlidir fakat çoğu kişi bundan habersizdir.
E
Pek çok kişinin bilgisi olmadığı bir konu olan masaj, güç ve esneklikte son derece önemlidir.
Soru 3

Inventions of modern science are no longer the creations of a single person, as they were in the past.

A
Geçmişteki buluşlar, çağdaş bilimdekilerin tersine, bir tek kişinin yaratılarıydı.
B
Çağdaş bilimin buluşları, artık, geçmişte olduğu gibi tek bir kişinin yaratıları değildir.
C
Çağdaş bilimle ortaya konan buluşlar, geçmişten farklı olarak, birden çok kişinin ortaya koyduğu yaratılardır.
D
Çağdaş bilimde artık, geçmişte olduğu gibi, tek kişinin yaratıcılığına dayanan buluşlara rastlanmamaktadır.
E
Çağımızda bilimsel buluşlar, geçmişte olduğunun tersine, bir kişinin yaratıcılığına dayanmamaktadır.
Soru 4

Brain activity can be studied by measuring and recording the “brain waves” given off by various parts of the brain when they are active.

A
Beyin faaliyetlerinin tetkik edilmesi demek, beynin o an faal olan bölümlerinin yaydığı “beyin dalgaları”nın ölçülüp kaydedilmesi demektir.
B
Beyin faaliyeti, beynin çeşitli bölümleri tarafından faal oldukları zaman yayılan “beyin dalgaları”nı ölçerek ve kaydederek tetkik edilebilir.
C
Beyin faaliyetini, beynin çeşitli bölümlerince faal durumda iken yayılan “beyin dalgaları”nı hem ölçerek hem de kaydederek tetkik etmek mümkündür.
D
Beyin faaliyetini tetkik etmek için ölçülen ve kaydedilen “beyin dalgaları”, beynin çeşitli bölümleri tarafından faal oldukları zaman yayılır.
E
Beynin faal olan çeşitli bölümlerinden yayılan “beyin dalgaları”nı ölçerek ve kaydederek, beyin faaliyetlerini tetkik etme olanağı vardır.
Soru 5

Even when we are not moving, our muscles are in a state of partial contraction known as “muscle tone”.

A
Hareket etmesek bile, bazı kaslarımız kısmen kasılır ve bu duruma “kas tonüsü” denir.
B
“Kas tonüsü”, hareket etmediğimiz halde kaslarımızda oluşan kısmî kasılma durumuna verilen addır.
C
Eğer hareket etmezsek, kaslarımız “kas tonüsü” olarak bilinen kısmî kasılma durumunu sürdürür.
D
Hareket etmediğimizde bile, kaslarımız “kas tonüsü” olarak bilinen kısmî bir kasılma durumunda olur.
E
“Kas tonüsü” olarak bilinen kısmî kasılma durumu, kaslarımız hareket etmediği zaman oluşur.
Soru 6

America‘s conventional military superiority has pushed its enemies inevitably towards insurgency to achieve their objectives.

A
Amerika‘nın klasik askerî üstünlüğünün sonucu olarak, düşmanları, ayaklanma yoluna giderek, amaçlarına ulaşmayı benimsemişlerdir.
B
Amerika‘nın klasik askerî gücünü bilen düşmanları, amaçlarında başarılı olmak için, ister istemez ayaklanma yoluna gitmişlerdir.
C
Amerika‘nın klasik askerî gücünden çekinen düşmanları, ancak ayaklanma yoluyla hedeflerine ulaşabileceklerini fark etmişlerdir.
D
Klasik askerî gücü nedeniyle, Amerika‘nın düşmanları, hedeflerine ulaşabilmek için, hiç çekinmeden ayaklanma yolunu seçmişlerdir
E
Amerika‘nın klasik askerî üstünlüğü, düşmanlarını, amaçlarını gerçekleştirmek için, kaçınılmaz olarak ayaklanmaya itmiştir.
Soru 7

The basic instrument has not changed substantially since the Baroque era, although the methods of using it have.

A
Kullanma metotları değişmiş olabilir fakat ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır
B
Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamış olan ana enstrüman, kullanma metotlarını değiştirmiştir.
C
Kullanma metotları değişmiş olsa da ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır
D
Ana enstrüman, Barok döneminden beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır çünkü Barok döneminin metotları değişmiştir.
E
Barok döneminden beri temel bir işlevi olan enstrüman, metotlardaki değişikliklerden etkilenmemiştir
Soru 8

New Zealand was the first country in the world to give women in 1893 the right to vote.

A
1893‘te dünyada kadınlara ilk seçme hakkı verilen ülke Yeni Zelanda‘dır.
B
Dünyada kadınlara 1893‘te ilk seçme hakkını veren ülke Yeni Zelanda olmuştur.
C
Yeni Zelanda, dünyada, kadınlara 1893‘te seçme hakkı veren ilk ülkeydi.
D
Dünyada kadınlara ilk seçme hakkı, 1893‘te Yeni Zelanda‘da verilmiştir.
E
Kadınlara 1893‘te seçme hakkı verilen dünyadaki ilk ülke, Yeni Zelanda idi.
Soru 9

Meteorites provide the best available data about the chemical and physical processes that occurred during the first few million years of our solar system’s history.

A
Güneş sistemimizin başlangıcındaki birkaç milyon yıl içinde meydana gelmiş kimyasal ve fiziksel süreçlerle ilgili kullanılabilir verilerin en iyileri göktaşlarından elde edilmiştir.
B
Güneş sistemimizin ilk birkaç milyon yıllık tarihinde meydana gelen kimyasal ve fiziksel süreçlerle ilgili verilerin en güvenilir olanları göktaşlarından sağlanmıştır.
C
Göktaşları, güneş sistemimizin tarihinin ilk birkaç milyon yılında meydana gelmiş olan kimyasal ve fiziksel süreçler hakkında mevcut en iyi verileri sağlar.
D
Göktaşlarının sağladığı veriler, güneş sistemimizin tarihinin ilk birkaç milyon yıllık sürecindeki kimyasal ve fiziksel oluşumları anlayabilmemize en büyük katkıyı sağlamıştır.
E
Güneş sistemimizin tarihinde, ilk birkaç milyon yıl içinde ortaya çıkmış olan kimyasal ve fiziksel oluşumlara ilişkin elde edilebilen en iyi veriler göktaşlarında bulunmaktadır.
Soru 10

The two obstacles researchers have traditionally faced are terribly expensive parts and difficulty in attracting funding.

A
Araştırmacılar geleneksel olarak iki engelle karşılaşırlar fakat son derece pahalı parçalar ve zor fonların çekiciliği daha ağır basar.
B
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları iki engel, son derece pahalı parçalar ve fon bulma zorluğudur.
C
Araştırmacıların geleneksel olarak karşılaştıkları engel, son derece pahalı parçalardır ve bu durumda fon bulmak zorlaşır.
D
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlasa da bunları son derece pahalı parçalar için fon bularak aşmışlardır
E
İki engel araştırmacıları geleneksel olarak zorlamaktadır ki bunları aşmanın yolu son derece pahalı parçalar için fon bulmaktır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.