YDS Kelime Soruları Çöz 4 - testdelisi.com

YDS Kelime Soruları Çöz 4

0%

1. One of the biggest problems for autistic children is difficulty in social ---.

Correct! Wrong!

2. Bacteria are truly remarkable in terms of their adaptations to extreme environments and their abilities to survive in parts of Earth that are --- to other forms of life.

Correct! Wrong!

3. The body ---- most of the carbohydrates we eat either into glucose or into glycogen.

Correct! Wrong!

4. Africa's deserts are spreading ---- owing to cycles of drought together with over-farming and overgrazing.

Correct! Wrong!

5. In his fiction William Faulkner uses a complex literary style that seems to ---- his intricate themes of good and evil.

Correct! Wrong!

6. Every community in the world recognizes certain activities as crimes, and has developed its own way of ---- them.

Correct! Wrong!

7.Since prehistoric times, artists have arranged colours on ---- in ways that express their ideas about people, the world, and religion.

Correct! Wrong!

8. The popularity of the films of Quentin Tarantino can be attributed to his ---- style due to his wide range of influences.

Correct! Wrong!

9. The purpose of this training is to ---- the soldiers of the United Nations Peacekeeping Forces to working in a dangerous but largely civilian environment.

Correct! Wrong!

10. There needs to be a nationwide approach to make sure we stop using water ---- and protect the future security of our water supplies.

Correct! Wrong!

İlk 5 sorunun açıklamalı Çözümü

1.Sorunun Çözümü
Kelime sorularını çözerken sorulan kelimenin kullanıldığı tamlamaya dikkat etmek gerekir.
Bu soruda tamlamamız: “social —-.” sosyal ne?
Şıklara baktığımızda bu tamlamayı tamamlayan en uygun şık interaction: etkileşim’dir.
Tamlamaya baktığınızda eğer birden fazla uygun şık olursa, bu durumda cümlenin tamamının çevirisine bakmalısınız.
çeviri: Otistik çocuklar için en büyük problemlerden birisi, sosyal etkileşimdeki zorluktur.

2.Sorunun Çözümü
Kelime sorularını çözerken sorulan kelimeyle birlikte kullanılan preposition’a dikkat etmek gerekir.
Bu soruda boşluktan sonra ‘to’ kullanılmış. Şıklarda ‘to’ ile kullanılabilecek bir kelime aramalıyız.
Eğer birden fazla şık varsa bu durumda cümlenin tamamının çevirisine bakmak gerekir.
şıklarda ‘to’ ile kullanılabilecek sadece ‘inhospitable’ vardı. inhospitable to sth/sb: insanları nitelediğinde = konuksevmez,
soğuk şeklinde; yer veya iklimi nitelediğinde = yaşaması zor anlamındadır.
çeviri: Bateriler, uç çevrelere adapte olma ve dünyanın diğer yaşam şekilleri için yaşanması zor olan bölgelerinde hayatta kalma açısından dikkat çekicidir.

3.Sorunun Çözümü
çeviri: Vücut, yediğimiz karbonhidratların çoğunu glikoza veya glikojene dönüştürür.
convert sth into sth: bir şeyi bir şeye dönüştürmek

4.Sorunun Çözümü
çeviri: Afrika’nın çölleri, aşırı-tarım ve aşırı-otlatmanın yanı sıra kuraklık döngülerinden dolayı devamlı yayılmaktadır.
Ancak cümlenin çevirisi yapılarak çözülebilecek bir soruydu.

5.Sorunun Çözümü
çeviri: Kurgularında William Faulkner, karmaşık iyi-kötü temalarına
uygun olan karmaşık bir edebi tarz kullanır.
Ancak cümlenin çevirisi yapılarak çözülebilecek bir soruydu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.