10. Sınıf - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Kavrama Testleri Çöz - Allah İnsan İlişkisi - 2 - testdelisi.com

10. Sınıf – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Kavrama Testleri Çöz – Allah İnsan İlişkisi – 2

10. Sınıf - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Kavrama Testleri Çöz - Allah İnsan İlişkisi - 2

Başla
Tebrikler - 10. Sınıf - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Kavrama Testleri Çöz - Allah İnsan İlişkisi - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
Allah İnsan İlişkisi
Hz. Muhammed ve Gençlik
Din ve Hayat
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

 Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.
 Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.
 “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.
 İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.
 Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların
kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara
suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.
Kazanım kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.
Kazanım; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır.
 Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaradanyaradılan ilişkisi çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki
etkisine değinilir.
 Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.