9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan – 4

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Madeni para

II. Kemikten süs eşyaları

III. Parlatılmış toprak kaplar

IV. Kil tabletler

Yukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez?

A
I ve III
B
I, II, III ve IV
C
I ve IV
D
I, II ve IV
E
II ve III
Soru 2

Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;

I. İş bölümünün başladığı

II. Üretici yaşama geçildiği

III. Özel mülkiyetin olduğu

yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
Yalnız II.
D
I ve II.
E
I, II ve III.
Soru 3

Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.

Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A
Bölgelerin ekonomik durumu
B
İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği
C
Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması
D
İnsanların düşünceler
E
Kültürlerarası etkileşimin varlığı
Soru 4

Mısır Medeniyeti’nin kurulduğu bölgenin denizler, dağlar ve çöllerle kaplı olması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Deniz ticaretinde gelişmesini
B
Kendine özgü bir medeniyet oluşmasını
C
Sanat ve edebiyat alanında gelişmesini
D
Tarımda ileri gitmesini
E
Dini ve abidevi eserler verilmesini
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca hukuk yapıcılar arsında gösterilemez?

A
Drakon
B
Solon
C
Strabon
D
Urkagina
E
Hammurabi
Soru 6

“Oğul ile baba arasına girilmez, mayasıdır hakanın, Türk töresi geçilmez” sözüyle;

I. Hakanın kanun ve nizamlara karşı gelmediği

II. Türklerde hukuksal düzenin töre ile sağlandığı

III. Yazılı kurallarında Türklerde yaygın olduğu

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I.
D
Yalnız II.
E
I, II ve III.
Soru 7

Tarih boyunca birçok uygarlık kendilerine has çeşitli hukuk kuralları oluşturmuş ve bunlara uygun şekilde yaşamışlardır.

Buna göre toplumların hukuk kurallarına göre yönetilmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A
Sınır güvenliğini sağlamaya
B
Ticaretin gelişmesine
C
Toplumsal düzenin sağlanmasına
D
Hükümdarların kendi çıkarlarını korumaya
E
Tarımsal faaliyetlerin sağlanmasına
Soru 8

Ortaçağın sonlarına kadar Avrupa’da önde gelen siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krallık
B
Feodalizm
C
İmparatorluk
D
Hanlık
E
Şövalyelik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklara başkentlik yapmamış bir şehirdir?

A
Tuşpa
B
Hattuşaş
C
Gordion
D
Sardes
E
Efes
Soru 10

Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Bölgelerin birbirine uzak olduğunun
B
Bölgeler arasında etkileşimin olduğunun
C
Her iki yerleşkenin ekonomik yönden kalkındığının
D
Bölgede tarım alanlarının çokluğunun
E
Bölgelerin üretici insanların barınma yeri olduğunun
Soru 11

Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir?

A
Demirden kılıçlar
B
Taştan yapılmış silahlar
C
Bakırdan süs eşyalar
D
Toprak kaplar
E
Tunçtan yapılmış heykelcikler
Soru 12

Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur?

A
Savunmanın kolay olması
B
Yaşam şartlarına elverişli olması
C
Farklı inançların bulunması
D
Kutsal kabul edilmesi
E
Göç yolları üzerinde olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.