9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan – 4

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih boyunca birçok uygarlık kendilerine has çeşitli hukuk kuralları oluşturmuş ve bunlara uygun şekilde yaşamışlardır.

Buna göre toplumların hukuk kurallarına göre yönetilmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A
Ticaretin gelişmesine
B
Hükümdarların kendi çıkarlarını korumaya
C
Tarımsal faaliyetlerin sağlanmasına
D
Toplumsal düzenin sağlanmasına
E
Sınır güvenliğini sağlamaya
Soru 2

Ortaçağın sonlarına kadar Avrupa’da önde gelen siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodalizm
B
İmparatorluk
C
Krallık
D
Şövalyelik
E
Hanlık
Soru 3

Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.

Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A
İnsanların düşünceler
B
İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği
C
Bölgelerin ekonomik durumu
D
Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması
E
Kültürlerarası etkileşimin varlığı
Soru 4

Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir?

A
Taştan yapılmış silahlar
B
Demirden kılıçlar
C
Bakırdan süs eşyalar
D
Toprak kaplar
E
Tunçtan yapılmış heykelcikler
Soru 5

“Oğul ile baba arasına girilmez, mayasıdır hakanın, Türk töresi geçilmez” sözüyle;

I. Hakanın kanun ve nizamlara karşı gelmediği

II. Türklerde hukuksal düzenin töre ile sağlandığı

III. Yazılı kurallarında Türklerde yaygın olduğu

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
Yalnız II.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca hukuk yapıcılar arsında gösterilemez?

A
Strabon
B
Urkagina
C
Solon
D
Hammurabi
E
Drakon
Soru 7

Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Bölgede tarım alanlarının çokluğunun
B
Bölgelerin üretici insanların barınma yeri olduğunun
C
Bölgeler arasında etkileşimin olduğunun
D
Her iki yerleşkenin ekonomik yönden kalkındığının
E
Bölgelerin birbirine uzak olduğunun
Soru 8

Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur?

A
Kutsal kabul edilmesi
B
Farklı inançların bulunması
C
Savunmanın kolay olması
D
Göç yolları üzerinde olması
E
Yaşam şartlarına elverişli olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklara başkentlik yapmamış bir şehirdir?

A
Gordion
B
Hattuşaş
C
Sardes
D
Efes
E
Tuşpa
Soru 10

Mısır Medeniyeti’nin kurulduğu bölgenin denizler, dağlar ve çöllerle kaplı olması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Dini ve abidevi eserler verilmesini
B
Deniz ticaretinde gelişmesini
C
Tarımda ileri gitmesini
D
Kendine özgü bir medeniyet oluşmasını
E
Sanat ve edebiyat alanında gelişmesini
Soru 11

I. Madeni para

II. Kemikten süs eşyaları

III. Parlatılmış toprak kaplar

IV. Kil tabletler

Yukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez?

A
I ve IV
B
I, II ve IV
C
I, II, III ve IV
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12

Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;

I. İş bölümünün başladığı

II. Üretici yaşama geçildiği

III. Özel mülkiyetin olduğu

yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I.
D
I ve III.
E
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.